7-puntenplan, stap 1: een schone, droge stalvloer en comfortabele ligboxen

Bij het verbeteren van klauwgezondheid op uw bedrijf is het belangrijk te zorgen voor een schone en droge stalvloer en voor comfortabele ligboxen.

Hoe aantrekkelijker de ligbox is voor de koe, hoe minder koeien er op de looppaden blijven staan. Dit is gunstig, want dit betekent minder belasting voor de klauw en meer kans om de klauw te laten drogen. Bovendien groeien op een droog oppervlak veel minder bacteriën. En uiteindelijk zorgt dit ook voor meer ruimte voor de koeien die nog wel op de roosters lopen.

Gedrag van koeien van invloed

Het gedrag van de koeien heeft ook via andere routes invloed op de klauwgezondheid. Hoe meer rust er is in het koppel, hoe beter de koeien ook gaan liggen. Mits de boxen voldoen. Deze rust heeft deels te maken met het karakter van de koeien zelf, maar er zijn meer factoren:

  • Overbezetting. Vaarzen krijgen bij overbezetting vaak pas op het laatst ruimte aan het voerhek en aanspraak op een ligbox. Er is daardoor meer sprake van onderlinge competitie en langere statijden, waardoor meer klauwbelasting optreedt.
  • Lang staan. Kijk vooral naar momenten waarop er veel druk op de klauwen kan ontstaan. In de wachtruimte is het bijvoorbeeld niet alleen belangrijk dat de dieren er niet te lang hoeven te staan, maar ook dat ze daar nog steeds hun eigen volgorde naar de melkstal kunnen bepalen.
  • Zichtruimte. Dieren moeten kunnen zien waar ze lopen, zodat ze obstakels (zoals een mestschuif) kunnen vermijden. Dat lukt niet als ze dicht op elkaar staan met de koppen omhoog. Denk hieraan op momenten waarbij de koeien worden opgedreven. Opdrijven kan, maar laat voldoende ruimte over zodat ze altijd kunnen zien waar ze lopen en zelf kunnen kiezen waar ze hun poten (niet) willen neerzetten.
  • Scherpe bochten of op- en afstapjes. Deze kunnen negatieve effecten hebben op klauwen. Hoe minder van deze plekken er in de stal zijn, hoe beter. En hoe rustiger een koe deze plaatsen kan passeren, hoe minder groot de kans dat ze daarbij schade aan haar klauwen oploopt.
     

Uw eigen gedrag

Ook u hebt met uw eigen gedrag invloed op klauwgezondheid. Zorg dat uw koeien het niet stressvol vinden als u door de stal loopt. Als u (een koppel) koeien in beweging wilt krijgen, doe dit met beleid. Houd rekening met de blinde vlek van de koe, de plek recht achter ze, waar ze u niet zien staan. Zo kunt u voorkomen dat koeien van u schrikken. Zorg dat ze u horen voordat ze u zien en dan bij voorkeur door een vriendelijk stemgeluid.

Wanneer u dieren moet opdrijven of separeren, laat ze zoveel mogelijk hun eigen route kiezen. Probeer met de koe samen te werken en niet tegen haar in te gaan. Dit wordt ook wel ‘low stress handling’ genoemd. Werken met ‘low stress’ is als zowel de veehouder als de koe rustig blijven en de koe vrijwillig datgene doet wat de veehouder wil.

En het allermooiste? Met een beetje geluk is het niet alleen gunstig voor klauwgezondheid, maar misschien ook wel voor uw werkplezier.

Check de website als u meer wilt weten over hoe over hoe u de klauwgezondheid op uw bedrijf structureel kunt verbeteren.