7-puntenplan, stap 2: controle van de klauwen

Om kreupelheid te voorkomen is het belangrijk om niet te wachten met bekappen totdat koeien daadwerkelijk kreupel lopen, maar ervoor te zorgen dat ze jaarrond zo goed mogelijk op de klauwen staan.

Zweeds onderzoek toont aan dat strategisch klauwverzorgen op de lange termijn betere resultaten oplevert om klauwproblemen op koppelniveau te verminderen dan twee keer per jaar een koppelbehandeling.

Strategisch klauwverzorgen betekent het maandelijks klauwverzorgen van de koeien:

  • aan het begin van de droogstand;
  • twee tot drie maanden na het afkalven;
  • die extra aandacht nodig hebben vanwege (sub)acute kreupelheid;
  • ter controle na een recente behandeling (tijdens het vorige bezoek of tussentijdse kreupelheid). 

Waarom op deze momenten?

Rond afkalven verslappen de gewrichtsbanden, waardoor de klauwen in deze periode extra kwetsbaar zijn. Om die reden doen de meeste aandoeningen zich binnen de eerste maanden na afkalven voor. Door nu kort voor en kort na deze risicoperiode te zorgen dat de klauwen in goede staat zijn, zorgt deze strategie ervoor om problemen in deze kwetsbare periode grotendeels voor te zijn of snel op te sporen en te kunnen behandelen.
Belangrijk is dat makkelijk gewerkt kan worden; het eenvoudig separeren van koeien is hierbij heel belangrijk. Zijn de omstandigheden goed, dan is de drempel laag om die ene net-kreupele koe ook nu meteen even te behandelen.

Klauwgezondheid registreren

Door klauwgezondheid te registreren (bijvoorbeeld via Digiklauw) wordt inzichtelijk gemaakt welke klauwaandoeningen er spelen en in welke mate deze op het bedrijf aanwezig zijn. Op basis van de gegevens uit Digiklauw kan de bedrijfsadviseur samen met u een plan van aanpak opstellen en beoordelen of de genomen maatregelen na verloop van tijd effect hebben gehad.

Het is belangrijk u te realiseren dat als u overgaat van twee keer per jaar het hele koppel bekappen naar strategisch bekappen, het op papier aanvankelijk kan lijken alsof meer kreupelheid optreedt. Koeien die wat extra aandacht nodig hebben en herhaaldelijk worden aangeboden aan de klauwverzorger, zullen nu vaker in het systeem geregistreerd worden met deze aandoening. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op dieren met (chronische) mortellaro of koeien die op een klosje zijn gezet vanwege een zoolzweer of een wittelijnaandoening.

Wilt u meer weten over hoe u de klauwgezondheid op uw bedrijf structureel kunt verbeteren, download dan nu het E-book 7 puntenplan aanpak Klauwgezondheid.