Bewust bezig met neospora?

Veel hondenbezitters trekken er, mede vanwege de huidige corona-maatregelen en het mooie weer, vaker op uit voor een lange wandeling met hun honden. Zij zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van hondenpoep voor koeien. Veel wandelpaden lopen langs weilanden waar runderen lopen of die worden gemaaid om te voeren of in te kuilen. Als honden in of vlak naast zo’n weiland poepen, neemt het risico toe dat runderen worden besmet met neospora. 

Neospora komt op veel rundveebedrijven voor. Deze parasiet veroorzaakt nauwelijks ziekteverschijnselen, maar is wel de meest gevonden oorzaak van verwerpen. Besmetting vindt op twee manieren plaats.

Besmetting van koe op kalf

Is neospora eenmaal op een bedrijf? Dan is de belangrijkste besmettingsroute die van koe op kalf: 80 procent van de nakomelingen van met neospora besmette koeien is ook besmet. Door deze verticale overdracht kan een neosporabesmetting zich generaties lang in het koppel handhaven. Een eenmaal voor de geboorte besmet rund blijft levenslang besmet. De meeste kalveren die tijdens de dracht zijn geïnfecteerd, worden op het oog gezond geboren. Een enkele keer worden die kalveren geboren met een hersenafwijking.

Besmetting via de hond

Koeien kunnen ook ‘horizontaal’ worden besmet. Hierin speelt de hond de belangrijkste rol. Als honden een rol spelen bij de verspreiding van neospora gaat het meestal om de eigen boerderijhond, maar ook burgerhonden vormen een risico.

Honden kunnen worden besmet met neospora als ze nageboortes van besmette koeien opeten of vruchtwater oplikken, maar ook door het eten van rauw vlees van de slager. Een besmette teef kan tijdens de dracht de besmetting doorgeven aan haar pups. Eenmaal besmet kan de hond via de ontlasting besmette eitjes uitscheiden. Als een koe deze besmette hondenpoep via het voer of drinkwater binnenkrijgt, raakt ook zij besmet. De besmetting wordt door het rund niet met de mest uitgescheiden. De hond blijft dus een risico, doordat een deel van de honden die de besmettelijke eitjes hebben uitgescheiden, dit blijven doen of later opnieuw doen.

Besmetting voorkomen

Door de volgende maatregelen te nemen kunt u het risico op een neosporabesmetting zoveel mogelijk beperken:

  • Voorkom aankoop van besmette dieren door vooraf de aan te kopen dieren te onderzoeken.
  • Voorkom dat het voer van rundvee in contact komt met hondenpoep. Leer bijvoorbeeld uw hond aan op een bepaalde plaats zijn ontlasting te doen.
  • Voorkom dat honden zich besmetten door het eten van infectieus materiaal, zoals nageboorte, vruchtwater, verworpen vruchten, rauw vlees.
  • Laat honden niet toe op de voergang, in de afkalfstal en op de roosters in de ligboxenstal. 
  • Wijs wandelaars op het risico van hondenpoep door het plaatsen van neospora-waarschuwingsbordjes aan de rand van percelen die grenzen aan wandel- en fietspaden.

Meer informatie over neospora