De rol van de nageboorte in de cyclus van neospora

Neospora besmetting verloopt meestal van koe op kalf, maar kan ook via honden worden overgedragen.
Neospora besmetting verloopt meestal van koe op kalf, maar kan ook via honden worden overgedragen

Neospora is een van de meest gevonden oorzaken van verwerpen bij koeien. De besmetting verloopt meestal van koe op kalf. Koeien kunnen echter ook worden besmet door honden die de parasiet bij zich dragen. Wat is hierbij de rol van de nageboorte en wat kun je doen om problemen te voorkomen?

Honden vreten soms de nageboorte van een koe die besmet is met neospora. De hond kan dan na zeven dagen tot enkele weken de besmettelijke eitjes uitscheiden. Deze cyclus kan zich herhalen, met als gevolg mogelijk een abortusstorm op het rundveebedrijf.

Introductie door jonge hond?

Een neospora-uitbraak volgt vaak na de introductie van een nieuwe, jonge hond op het bedrijf. Hoewel een oude besmette hond minder eitjes uitscheidt dan een jonge besmette hond blijft ook de oude hond een risicofactor.

We zien in een studie op 92 rundveebedrijven dat de nageboorte meestal wordt opgeruimd. Echter, bij 13 procent van de bedrijven wordt deze nooit opgeruimd en op 5 procent van de bedrijven pas bij het uitmesten. Voorkom dat de hond zich besmet via een verse nageboorte en ruim deze op tijd op. Doe de nageboorte in de put en liever niet op de mestvaalt.

Percentage bedrijven per moment dat de nageboorte wordt weggehaald uit de afkalfstal (n=92).
Percentage bedrijven per moment dat de nageboorte wordt weggehaald uit de afkalfstal (n=92)

Bestrijding van neospora is effectief wanneer ten eerste maatregelen worden genomen ten aanzien van de hond en vervolgens ten aanzien van het aanhouden van niet besmette nakomelingen.

Meer informatie over neospora