In één oogopslag inzicht in uiergezondheid

De zomer is in meerdere opzichten een prachtige periode voor u als melkveehouder. En soms ook uitdagend. Bijvoorbeeld als het gaat om de uiergezondheid van uw koeien. GD heeft onlangs een dashboard ontwikkeld, waardoor u in één oogopslag weet welke mastitisverwekkers een rol spelen op uw bedrijf en hoe het zit met hun antibioticagevoeligheid.  

Hoge temperaturen zorgen voor gemakkelijke vermenigvuldiging van omgevingsgebonden mastitisverwekkers, daarnaast is er soms een verlaagde weerstand als gevolg van hittestress. Dit alles maakt dat koeien makkelijker ziek kunnen worden in de warme zomerperiode.

Daarbij komt dat op veel bedrijven – door een lager vervangingspercentage – minder jongvee beschikbaar is om bijvoorbeeld chronische hoogcelgetaldieren of dieren met herhaaldelijke klinische mastitis af te voeren. In het verleden werd dit wellicht sneller gedaan, om zo ook op deze manier de infectiedruk in het koppel laag te houden. 

Mastitis Tankmelk

Genoeg redenen dus om de vinger aan de pols te houden op het gebied van uiergezondheid en indien nodig, tijdig en gericht managementaanpassingen door te voeren. En indien mastitis toch de kop opsteekt, wilt u graag direct weten waarmee u kunt behandelen. Mastitis Tankmelk helpt u daarbij.

Inzicht via dashboard Uiergezondheid 

De tankmelkuitslagen van deelnemers van Mastitis Tankmelk zijn sinds kort ook beschikbaar via een dashboard op VeeOnline. U ziet u in één oogopslag:

  • welke mastitiskiemen op uw bedrijf extra aandacht behoeven of waar direct actie nodig is 
  • of deze mastitiskiemen gevoelig zijn voor de antibiotica die u gebruik; 
  • hoe de aanwezigheid van mastitiskiemen op uw bedrijf zich in de tijd heeft ontwikkeld 
  • hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van collega-melkveehouders en ten opzichte van de streefwaarde. 
     

Hoe ziet het dashboard eruit?

Op het homescherm van het dashboard is te zien dat op dit bedrijf de koegebonden mastitiskiemen onder controle zijn en dat de omgevingsgebonden mastitskiemen aandacht behoeven. Achter de ‘metertjes’ ziet de veehouder om welke specifieke kiemen het gaat. 

Voorbeeld van een dashboard
Voorbeeld van een dashboard

Als u doorklikt, verschijnt er een grafiek met daarin weergegeven hoe de kiem zich in de tijd op het bedrijf heeft ontwikkeld. Daarin staan ook concrete adviezen voor de actuele situatie. 

Voorbeeld van een grafiek waarin te zien is hoe de kiemen zich ontwikkelen
Voorbeeld van een grafiek waarin te zien is hoe de kiemen zich ontwikkelen

Doordat er ook een gevoeligheidsbepaling (bedrijfsantibiogram) is gedaan, kan de veehouder altijd eenvoudig inzien hoe het zit met de antibioticagevoeligheid van de mastitiskiemen op zijn bedrijf. Ook deze kan namelijk met de tijd verslechteren of verbeteren. 

Voorbeeld van een bedrijfsantibiogram
Voorbeeld van een bedrijfsantibiogram

Met de interactieve medicijntool is eenvoudig te zien of de mastitisinjectoren en droogzetters die worden voorgeschreven op het bedrijf, op dat moment goed werkzaam zijn. Zo kan de veehouder, indien nodig, gericht en goed behandelen.

Kortom met het dashboard Uiergezondheid weet u in één oogopslag hoe de uiergezondheid op uw bedrijf ervoor staat en welke acties u kunt ondernemen. Wanneer u ook een bedrijfsantibiogram heeft laten uitvoeren, checkt u eenvoudig en snel welk middel u het beste kunt gebruiken in het geval van mastitis. 

Meer weten over Mastitis Tankmelk