Fosforgehalte in de tankmelk, hoe zit het precies?

De komende jaren kan de fosforvoorziening van koeien op bedrijven met een hoge melkproductie en een hoog fosforgehalte in de melk in onbalans komen met de voorziening van fosfor via het rantsoen. Dit kan diergezondheids- en productieproblemen tot gevolg hebben. Of dit op uw bedrijf een rol speelt, is van veel zaken afhankelijk. We nemen u hier graag in mee. 

‘Om problemen vóór te zijn is het belangrijk te weten hoeveel fosfor uw koeien uitscheiden in de melk en wat de melkproductie per dag is. Zo weet u namelijk hoeveel fosfor nodig is in het rantsoen van uw koeien voor de productie van deze melkhoeveelheid’, vertelt Ryan van Egmond, rundveedierenarts bij GD. ‘De fosforuitscheiding kan van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen, dus het is voor elk afzonderlijk bedrijf van belang om uit te zoeken of de fosforvoorziening voldoende is voor de gerealiseerde melkproductie.’ 

Vraag van een klant

Regelmatig krijgen we van klanten de vraag waarom er bij de bepaling van het fosforgehalte in de tankmelk geen afkapwaarde wordt gegeven. Ryan legt uit: ‘Dit is omdat het fosfortankmelkgetal niet te hoog of te laag kan zijn.’ In deze video laat Ryan van Egmond zien wat u dan wél kunt met het fosforgehalte in tankmelk en hoe u zelf met de fosforuitslag aan de slag kunt gaan. 

Hoe weet ik of ik genoeg fosfor in het rantsoen heb om mijn dieren gezond en productief te houden?

Als u weet hoeveel gram fosfor uw koeien via de melk uitscheiden, kunt u samen met uw voeradviseur berekenen wat de fosforbehoefte van uw koeien is. In de tool ‘Aan de slag met de fosforuitslag’ geven we u achtergrondinformatie en voorbeelden over de fosforberekening. Download de tool

Meer informatie over fosfor in relatie tot diergezondheid