Ga voor goud! Met een optimale opstart

De transitie is een cruciale periode in de lactatiecyclus van de koe. Veel problemen bij verse koeien zijn terug te voeren op de periode voor het afkalven. Hoe weet u of de droge koeien er op uw bedrijf goed voor staan?

De droogstand staat aan de basis van een goede vruchtbaarheid en lange levensduur. De juiste samenstelling van het droogstandsrantsoen speelt hierin een grote rol. Naast de rantsoensamenstelling zijn bijvoorbeeld ook de body condition van de koeien, de huisvesting en het (voer)management van de droge koeien belangrijk.
De samenstelling alleen vertelt dus niet het hele verhaal, vooral de daadwerkelijke opname en benutting van de verschillende rantsoencomponenten zijn van cruciaal belang. Ook als het rantsoen op papier klopt, pakt het in de praktijk soms anders uit.
De droogstand is de basis voor een optimale opstart. Daarom is het zinvol te testen hoe de droge koeien in de praktijk omgaan met de energie-, eiwit- en magnesiumvoorziening. 

Droogstandscheck

Dit voorjaar was weer een uitdagende periode als het gaat om ruwvoerwinning. De analyses van de kuilen geven enig inzicht in wat u kunt verwachten als u ervan gaat voeren. Het zal een uitdaging zijn om flexibel om te gaan met de rantsoenen, met als doel de koeien gezond én productief te houden.
Wist u dat de Droogstandscheck via bloedonderzoek vóór het afkalven een goed beeld geeft van de kans op problemen ná het afkalven? De uitslag helpt u bij te sturen in uw droogstandsmanagement, om zo de prestaties van uw verse koeien te verbeteren. Zo werken we samen aan gezonde koeien en een optimale opstart. 

Gaat u ook voor goud? 

Door regelmatig een steekproef uit te voeren, monitort u de gezondheid, de voeding en het management van droge koeien. Dit inzicht helpt bij het verbeteren van de diergezondheid, vruchtbaarheid en productiviteit van uw veestapel. Zo werkt u aan: 

  • minder gezondheidsproblemen na afkalven;
  • meer werkplezier; 
  • verbetering van de vruchtbaarheid;
  • langere levensduur.

Meer informatie over de Droogstandscheck