Goed drinkwater: wat is dat eigenlijk?

Goed drinkwater is belangrijk voor uw dieren. Een hoogproductieve koe drinkt wel 80 tot 200 liter water per dag. Zowel voor mens als dier is het een eerste levensbehoefte waarvan het belangrijk is dat het beschikbaar is. Maar wat is goed drinkwater?

Als mens willen we niet alleen graag drinkwater dat smakelijk is, maar we willen er het liefst ook niet te lang naar zoeken. Kraanwater is voor ons de ideale oplossing, want zo hoeven we niet eerst naar de supermarkt voor een fles mineraalwater. Dit geldt voor dieren eigenlijk net zo. De beschikbaarheid van water is heel belangrijk. Bij beperkte beschikbaarheid zullen koeien doorgaans minder water opnemen dan u zou willen voor een goede productie.

Deze beschikbaarheid van drinkwater is iets dat redelijk goed in de gaten te houden is. De kwaliteit van het drinkwater kan soms voor wat twijfel zorgen bij een veehouder. Bij GD zijn Sanne Carp-van Dijken en Toine van Erp op zo’n moment het eerste aanspreekpunt voor rundveehouders. Zij geven advies over kritische punten in de stal, de waterbehoeftes van een koe en bijvoorbeeld het belang van schone leidingen. Bij twijfel is vaak het advies om wateronderzoek uit te laten voeren. 

Inzicht in waterkwaliteit 

Zelf kunt u al veel zien aan het drinkwater dat uw dieren krijgen, maar wateronderzoek gaat een stapje verder. Van pH-waardes, ammonium en nitriet tot zout, de hardheid en E. coli. Een teveel aan nitriet kan bijvoorbeeld zorgen voor nitrietvergiftiging, zuurstoftekort of vruchtbaarheidsproblemen en als de pH-waardes uit balans zijn, is het water minder smakelijk of verontreinigd, waardoor dieren het niet graag drinken. Als u een watermonster heeft ingestuurd voor onderzoek, wordt dit in het laboratorium geanalyseerd en volgt er een uitslag over de mate van geschiktheid van het water. Als er aanleiding toe is kunt u het water ook laten onderzoeken op zware metalen of salmonella. 

Smakelijk drinkwater zodat koeien voldoende vreten 

Water is zowel voor koeien als voor mensen de eerste levensbehoefte. Het is de belangrijkste grondstof van melk, dat voor bijna 90 procent uit water bestaat. Goed drinkwater is dan ook een essentieel onderdeel van gezonde voeding. Rundveedierenarts Sanne Carp-van Dijken en buitendienstmedewerker Toine van Erp maken deel uit van het FIT-Team van GD, onze experts als het gaat om de relatie tussen voeding, water en diergezondheid. Sanne en Toine helpen u graag met al uw watervragen! 

Sanne: ‘Water dat bij de bron een goede kwaliteit heeft, kan toch van matige of slechte kwaliteit zijn op de uiteindelijke drinkplek. De aanleg van het leidingsysteem, de aanwezigheid van een buffervat en het functioneren van een eventuele waterbehandelingsinstallatie bepalen mede de kwaliteit van het water op de drinkplek. Jaarlijks wateronderzoek in het kader van KKM/Foqus, betekent niet automatisch dat het water dat de koeien daadwerkelijk drinken van goede kwaliteit is. Daarom is het goed te meten hoe de kwaliteit van het water op die plek is.’

Toine: ‘In de weideperiode drinken dieren regelmatig uit sloten, beken of via weidepompjes uit ondiepe bronnen. De chemische en bacteriologische samenstelling van dit water is niet constant. Daardoor kan de geschiktheid als drinkwater variëren. Als de dieren weer op stal gaan, wordt vaak overgeschakeld naar bron- of leidingwater. Wist u dat als water een langere periode in de leidingen heeft gestaan en daarbij niet is ververst, het kan zorgen voor vervuilde leidingen met een hoog kiemgetal op de drinkplek als gevolg? Laat daarom vóór het opstallen van het vee het waterleidingsysteem enkele minuten doorstromen en voer dat water af naar de mestkelder. Neem bij twijfel een watermonster en laat dit onderzoeken via de Drinkbakcheck.’

Heeft u een vraag voor onze voedingsspecialisten of wilt u meer lezen over het onderwerp? Stel hier uw vraag over water in relatie tot diergezondheid aan de GD-specialist.

Meer informatie over de Drinkbakcheck