Hoe verspreidt mycoplasma zich binnen een melkveebedrijf?

Mycoplasma is een bacterie die bij rundvee tot ernstige klinische klachten kan leiden. Mycoplasma is een moeilijk grijpbare aandoening, onder andere doordat deze kiem ongevoelig is voor de meeste antibiotica. Hoewel de nodige vragen rondom mycoplasma nog onbeantwoord blijven, is er wel meer bekend over de verspreiding ervan. 

De meest voorkomende klachten door mycoplasma zijn uierontsteking en gewrichtsontsteking bij koeien en longontsteking en gewrichtsontsteking bij jongvee. Mycoplasma kan ook bij gezonde dieren voorkomen. Door een bepaalde trigger (stress, aanvoer dieren, weerstandsdaling van het koppel) kan de bacterie leiden tot een ziekte-uitbraak met uiteenlopende klachten. 

Besmetting en verspreiding

Mycoplasmabacteriën kunnen slecht tegen droogte, maar in een koele vochtige omgeving kunnen ze juist langere tijd overleven. Een gemakkelijke route van besmetting en verspreiding is overdracht tijdens het melken (ook op AMS-bedrijven), maar ook het geven van koemelk aan kalveren of direct contact tussen verschillende leeftijdsgroepen.

Verspreiding mycoplasma

Mycoplasma verspreidt zich op verschillende manieren van koe tot koe. Gemakkelijke routes van besmetting en verspreiding zijn melk en direct contact tussen verschillende leeftijdsgroepen.

Naast zieke dieren met mycoplasma kunnen op een bedrijf met een uitbraak ook gezonde koppelgenoten rondlopen die de kiem bij zich dragen en verspreiden. Deze dieren zijn niet ziek, maar kunnen de bacterie wel via de melk of voorste luchtwegen in het koppel verspreiden. En ze zijn lastig op te sporen. 

Meer weten over de verschijnselen, diagnostiek, preventie en aanpak van mycoplasma?