Inzicht in biestopname: de basis voor een gezonde opfok

Praktische instrumenten zoals KalfOK geven melkveehouders en dierenartsen steeds meer inzicht in de cijfers van de jongveeopfok op hun bedrijf. Dat deze extra aandacht voor jongveeopfok werkt, zien we onder andere terug in de gunstige ontwikkelingen in het verloop van kalversterfte en de positievere KalfOK-scores.

Werken aan een goede opname van biest met beschermende antistoffen (IgG) bij kalveren in de eerste levensdagen is een belangrijk startpunt. Het is daarom ook voor u slim om met de jongveeopfok op uw bedrijf aan de slag te gaan. Weerbare kalveren lopen namelijk minder risico om ziek te worden en hebben meer kans om zich goed te ontwikkelen.

Weerstandsopbouw kalveren

Het snel opnemen van voldoende biest van goede kwaliteit is een belangrijke eerste stap. Zoals u misschien weet worden kalveren zonder weerstand geboren en zijn ze hiervoor de eerste weken afhankelijk van de moederkoe. Gedurende deze eerste levensweken bouwt een kalf eigen (actieve) immuniteit op voor de rest van haar leven.

Voldoende biest van goede kwaliteit krijg je niet zomaar; hierbij spelen voeding in de droogstand, hygiëne rond het melken en biestmanagement op uw bedrijf een belangrijke rol. Onderzoek wijst uit dat goed biestmanagement een lagere kans geeft op ziekte of sterfte bij jonge kalveren. Lees hier meer over biestmanagement.

Daadwerkelijke biestopname

Maar hoe weet u wat uw kalf binnenkrijgt en of de biest van voldoende kwaliteit is? Waar een biestmeter u vertelt hoe de kwaliteit van de biest is, meet de Biestopnamecheck via bloedonderzoek wat kalveren daadwerkelijk opnemen aan beschermende antistoffen (IgG) uit biest. Dit geeft u inzicht of de kalveren op uw bedrijf op tijd de juiste hoeveelheid en kwaliteit biest krijgen. En dat helpt u bij het optimaliseren van het biestmanagement.

Gratis kalverdekje bij vijf Biestopnamechecks

Met de Biestopnamecheck meet u hoeveel beschermende antistoffen (IgG) een kalf heeft opgenomen uit de biest. Onderzoekt u vijf kalveren, dan krijgt u op koppelniveau een goede indruk van de weerbaarheid van uw kalveren. Tijdens onze actieperiode* krijgt u dan ook bij elke vijf uitgevoerde Biestopnamechecks een kalverdekje cadeau!

Hoe het werkt? Vraag uw dierenarts om bloedmonsters (serum) te tappen bij vijf kalveren van 2 tot 7 dagen oud. Heeft u op dit moment minder dan vijf kalveren in de leeftijd van 2 tot 7 dagen oud op het bedrijf? Een inzending mag ook in twee keer worden ingestuurd. Uw dierenarts kan het onderzoek De Biestopnamecheck (IgG) (artikelnr. 11518) aanvragen via digitaal inschrijven in VeeOnline of door dit onderzoek aan te kruisen op het inzendformulier.

Meer informatie over de Biestopnamecheck

*Deze actie loopt tot 31 december 2021.