Kreupele koeien? Behandel direct

GD-rundveedierenarts Menno Holzhauer: Direct ingrijpen op het moment van klauwproblemen is belangrijk. Vanuit dierwelzijn, maar ook om verdere schade aan de klauw te voorkomen en daarmee economische schade door minder melkproductie. Een gestructureerde aanpak middels het 7-puntenplan klauwgezondheid kan u helpen problemen snel inzichtelijk te krijgen en te verhelpen. Goed voor u en de koe!

In het plan is aandacht voor zeven onderdelen, van de ligbox en controle tot ontsmetten en lichaamsconditie. In dit artikel behandelen we het belang van snel handelen bij kreupelheid. 

Voor een goede klauwgezondheid is het belangrijk dat koeien minimaal twee keer per jaar door een professionele klauwverzorger worden beoordeeld en zo nodig bekapt. Menno: ‘Dit geeft in de tussenliggende periode minder klauwaandoeningen en ook minder ernstige klauwaandoeningen dan wanneer je alleen reageert op kreupele koeien en deze bekapt. Relatief nieuwe inzichten zijn dat strategische klauwverzorging op den duur een betere klauwgezondheid van het koppel geeft dan twee keer per jaar het gehele koppel te klauwverzorgen. Dat bleek uit recent onderzoek in Zweden.’

Registreren belangrijk

Om inzicht te krijgen in de klauwproblemen en of het verloop min of meer ‘normaal’ is, is goede registratie belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld via Digiklauw. Deze informatie is medebepalend voor het klauwmanagement en de interpretatie van managementmaatregelen, zoals het toepassen van rubber in de wachtruimte of de melkstal of beide of de ontsmetting van klauwen. Ook wordt informatie verzameld over nakomelingen van bepaalde stiergroepen, die CRV gebruikt voor het maken van een juiste stierkeuze en ter preventie van klauwproblemen bij de volgende generatie melkkoeien. 

Direct ingrijpen

Heeft u een koe met tussenklauwontsteking, Mortellaro of zoolzweer? Dan is het belangrijk om direct te behandelen om zo de pijn bij het dier te verlichten en verdere schade aan de betreffende onderpoot te beperken. Zo verlaagt u de infectiedruk op het bedrijf en voorkomt u economische schade door een lagere productie.
Het is noodzakelijk om het betreffende dier direct te kunnen separeren en nog diezelfde dag de juiste behandeling te geven in een goed werkende klauwbekapbox met schoon en ontsmet instrumentarium. Het dier moet zo snel mogelijk pijnvrij zijn om normale voeropname met alle noodzakelijke ingrediënten te garanderen. 

Klauwverzorgen

Menno: ‘Bij het verzorgen van de klauw wordt los en overtollig hoorn verwijderd en worden aandoeningen behandeld. Als er geen open wondjes zijn en ook geen Digitale dermatitis (DD, voorheen ziekte van Mortellaro) wordt aangetroffen, is het belangrijk om zeven tot tien dagen na het verzorgen bijvoorbeeld een voetbad of een rugspuit met desinfectans te gebruiken. Vlak na het verzorgen komen de ontsmettingsmiddelen namelijk beter in de tussenklauwspleet en het balhoorngebied. Hiermee wordt ook de kans op het aanslaan van een nieuwe infectie verkleind. De beste momenten van klauwverzorging zijn het begin van de droogstand en tachtig tot honderd dagen na het afkalven.’

In Nederland zijn vier producten geregistreerd voor de behandeling van Mortellaro. Volg bij behandeling de aanwijzing van de fabrikant. Indien de laesies tien tot veertien dagen na de individuele behandeling voldoende zijn genezen, kan worden begonnen met voetbaden om de infectiedruk verder te verlagen.

Ga naar het hele 7-puntenplan klauwgezondheid.