‘Met behulp van data voorkomen dat er problemen ontstaan’

Melkveehouder Paul ter Haar

Data zijn steeds belangrijker voor het voeren van een goed bedrijfsmanagement. Melkveehouder Paul ter Haar wil graag inzicht hebben. ‘Een probleem uit zich vaak pas laat, dan gaat er al langer iets mis. Dat willen we voorkomen, vandaar dat wij onder andere grond- en kuilmonsters en tankmelkonderzoek laten uitvoeren op spoorelementen en mineralen. Zo weet je op tijd of het berekende rantsoen volstaat en of de koeien de juiste en genoeg mineralen ook daadwerkelijk opnemen.’

Samen met zijn vrouw en zoon runt Paul een melkveebedrijf met zo’n 130 koeien en 70 stuks jongvee. Ze hechten veel waarde aan een hoge gezondheidsstatus, voor de koeien zelf, omdat het vanuit de zuivel wordt gevraagd en om te kunnen zorgen voor gezonde kalveren. De jongveeopfok doen ze zelf, zodat ze ook daar alle touwtjes zelf in handen hebben.

Slappe kalveren en selenium

Grote diergezondheidsproblemen hebben ze op het bedrijf gelukkig niet gehad. ‘Wel merkten we een jaar of vijf geleden dat de kalveren wat slapper waren’, vertelt Paul. ‘We hebben toen voor het eerst de Mineralencheck laten uitvoeren. Daaruit kwam dat het seleniumgehalte aan de lage kant was. In overleg met de voeradviseur hebben we toen het rantsoen aangepast. De kalveren werden daarna vitaler geboren.’

Goed rantsoen is basis

Het bedrijf van Paul ter Haar ligt in een gebied met veengrond en de koeien weiden zo’n zeven uur per dag. De mineralen gaan in de mengwagen en dan over het voer. ‘Je draait met de veevoeradviseur het rantsoen uit, alleen wil ik dan weten of het ook klopt. Je ziet niet wat een koe daadwerkelijk opneemt, dat kun je alleen maar meten. Klopt het rantsoen en de mineralenopname nog? Of is het tijd om bij te sturen?’

Mineralen zijn immers kostbaar, Paul wil geen overmaat en zeker geen tekort, want dat is niet goed voor de dieren. ‘Ook de kuilen en de bodem laat ik onderzoeken op spoorelementen en mineralen. Welk effect heeft een ander soort kunstmest bijvoorbeeld?’, vraagt hij zit af.

Data steeds belangrijker

Paul merkt dat het hebben van informatie een grote rol speelt. ‘Vroeger dacht ik: ik voer krachtvoer en het zal wel goed zijn. Tot we de slappere kalveren kregen en je niet weet waar het door komt. Waar zit het: in de opname door de dieren, in het rantsoen, in de kuil, in de grond? En wat kan ik dan doen om het aan te passen, zonder dat het hoge kosten met zich meebrengt?’, geeft hij aan. ‘Voor je het weet, zit je in een neerwaartse spiraal en krijg je problemen. Dat willen we voorkomen, vandaar dat wij het inzicht zo belangrijk vinden.’

voer mengen

De Mineralencheck meet eenvoudig de jodium-, selenium- zink-, koper- en molybdeenvoorziening van uw melkvee én de fosforuitscheiding via tankmelk. De uitslagen ontvangt u per post, of zijn in te zien in het dashboard mineralen op VeeOnline. Paul: ‘Daar kun je je er nog verder in verdiepen, door ook periodes makkelijk met elkaar te vergelijken. Voor ons volstaat de uitslag, vooral omdat we willen weten hoe het nu zit. Als er wel problemen of gekke uitslagen zijn, dan is het handig dat je eenvoudig terug kunt kijken.’

Meer informatie over de Mineralencheck