Mortellaro correct behandelen

Direct ingrijpen op het moment van klauwproblemen is belangrijk om verdere schade te voorkomen. Dat geldt zeker ook voor koeien met de ziekte van Mortellaro, een pijnlijke aandoening die chronisch kan worden.

GD-rundveedierenarts Menno Holzhauer: ‘Koeien met mortellaro blijven meer liggen en komen minder aan het voerhek, waardoor ze minder vreten en produceren. Actieve mortellarowonden verspreiden meer Treponema-bacteriën over de roosters en in de ligboxen, waardoor ook andere koeien geïnfecteerd kunnen raken. Kleinere wondjes helen sneller dan grotere wonden en geven daarmee minder kans op het terugkomen van de infectie.’ 

‘Het mag duidelijk zijn dat deze pijnlijke infectieuze klauwaandoening voor ernstige aantasting van het dierenwelzijn zorgt’, zegt Holzhauer. ‘Het is dan ook belangrijk om een dier met mortellaro zo spoedig mogelijk te behandelen op het moment dat u een aandoening vaststelt.’

Snel en zorgvuldig behandelen

Jonge runderen worden via de mest van oudere dieren vooral geïnfecteerd door Treponema-bacteriën. Als een dier eenmaal is geïnfecteerd, bestaat de kans dat zij levenslang drager blijft. Zo hebben dieren die als pink de ziekte een keer hebben gehad, een zes keer zo grote kans om het later opnieuw te krijgen, ten opzichte van dieren die de opfok zonder besmetting doorkomen.

Daarom is het doel van behandeling en preventie niet volledig gericht op genezing, maar ook op het verminderen van pijn en het voorkomen van de laesie. Ofwel ervoor zorgen dat een chronische mortellarobesmetting niet teruggaat naar een actief stadium. 

Het correct inzetten van klauwontsmetting, waarbij het meer of minder gebruik van ontsmetting direct van invloed lijkt op het meer of minder voorkomen van, is daarbij zeer belangrijk.

Klauwontsmetting vaker inzetten?

Mogelijk is er een directe relatie tussen het frequenter inzetten van klauwenontsmetting, via een doorloopbad of rugspuit, en het aantal dieren met actieve mortellaro. Heeft u te veel mortellaro en meerdere herhalingsgevallen of nieuwe infecties op dezelfde plaats, verhoog dan de frequentie van de behandeling (bijvoorbeeld 2 dagen achter elkaar per week voetbaden).

Het ontsmetten van de klauwen met producten in de juiste concentratie (bijvoorbeeld formaline 4 procent) is erg belangrijk. Dit zomaar verhogen kan problemen verergeren. Ook het combineren van producten leidt lang niet altijd tot een verbetering. Zo heeft de juiste pH-waarde van het ontsmettingsmiddel (soms lager dan 4) een duidelijke invloed en wordt eerder geadviseerd om de laagst mogelijke dosis te gebruiken, in plaats van een hogere.

Goede ontsmetting 

Nadat een dier met de ziekte van Mortellaro in de box is geweest, is het ontsmetten van de klauwbekapmessen in bijvoorbeeld spiritus of alcohol 70 procent belangrijk. Klauwverzorgers en dierenartsen gebruiken dezelfde instrumenten op verschillende bedrijven en je wilt voorkomen dat de kans bestaat dat klauwproblemen worden doorgeven.   

Tip: om goed inzicht te krijgen in de klauwgezondheid op uw bedrijf en in het verloop is een goede registratie belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld via DigiKlauw.

Download het e-book ‘In zeven stappen naar betere klauwen’ 

Aan de hand van zeven stappen helpen we u in ons e-book op weg naar een gestructureerde aanpak voor het verbeteren van klauwgezondheid op uw bedrijf.

Het e-book is nu gratis te downloaden.