Mortellaro: hoe pak je ’t aan?

Klauw verbinden

Mortellaro is de belangrijkste infectieuze klauwaandoening op melkveebedrijven in West-Europa. Het is een lastig te behandelen aandoening die wordt veroorzaakt door de Treponema-bacterie. Deze schroefvormige bacteriën dringen diep door in de klauwhuid en kunnen zich daar nestelen. Dit maakt het lastig om op een bedrijf helemaal van mortellaro af te komen. Maar wat kun je doen om deze klauwaandoening in de kiem te smoren?

Effectief ingrijpen bij klauwaandoeningen begint bij het kennen en herkennen van het type klauwaandoeningen en de mate waarin deze voorkomen op jouw bedrijf. Door dit als veehouder te registreren (bijvoorbeeld via Digiklauw) krijg je beter in beeld wat er speelt en wat het effect is van de therapie of preventieve maatregelen. 

Een zeer belangrijke factor in het voorkomen van mortellaro is de (poot)hygiëne. Mest en koeien met chronische mortellaro zijn het grootste reservoir van de bacterie die mortellaro veroorzaakt. Zorg daarom voor een goede hygiëne op stal om verspreiding ervan zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast helpen regelmatig preventief bekappen, schone droge stalvloeren, niet te veel krachtvoer voeren, weidegang en regelmatig gebruik van een voetbad om de kans op mortellaro op jouw bedrijf te verkleinen.

Behandeling op koeniveau in vijf stappen:

Wanneer (acute) mortellaro toch aanwezig is, behandel het dan als volgt:

  1. Maak het letsel en de omgeving ervan schoon door het te wassen met water. Dep daarna het letsel droog met een schone doek en voorkom dat het gaat bloeden.
  2. Gebruik voor de behandeling bij voorkeur een product dat geregistreerd is voor mortellaro, zonder antibioticum en waarvan de werkzaamheid door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. Je dierenarts kan hierin adviseren.
  3. Gebruik een gaasje tussen het product en de polstering/watten of het elastisch verband. Het verband kan drie tot zeven dagen blijven zitten, afhankelijk van de hygiëne op het bedrijf. Gebruik verband met een felle kleur om deze bij het opvolgen sneller te herkennen.
  4. Gebruik een pijnstiller (NSAID). Dit geeft een hogere kans op het eerder eindigen van de kreupelheid en heeft een gunstig effect op het herstel en de melkproductie van kreupele dieren met mortellaro.
  5. Herhaal de lokale behandeling totdat de huid volledig genezen is. Raadpleeg bij onvoldoende herstel (na drie behandelingen) de dierenarts 

Het volledige artikel over de aanpak van mortellaro lees je in Herkauwer 108, van oktober 2022.

Inzicht in mortellaro op jouw bedrijf

Om mortellaro op koppelniveau effectief aan te pakken is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de infectiedruk van mortellaro op jouw bedrijf. Klauwgezondheid Tankmelk kan je dit inzicht geven. Het onderzoek toont aan hoeveel antistoffen tegen mortellaro aanwezig zijn in jouw koppel melkkoeien. Je krijgt een uitslag met een passend en praktisch advies om mortellaro op het bedrijf terug te dringen.

Met Klauwgezondheid Tankmelk wordt de tankmelk van jouw bedrijf ook onderzocht op biotine, zink en mangaan. Deze zijn essentieel voor de vorming van klauwhoorn en de huidweerstand. 

Meer informatie over Klauwgezondheid Tankmelk