Neospora en de rol van de hond

U weet vast dat honden een rol kunnen spelen bij de verspreiding van neospora. Maar weet u ook hoe groot die rol is? En welke maatregelen u kunt nemen om het risico op een neosporabesmetting zoveel mogelijk te beperken?

De kans is groot dat er neospora is op uw bedrijf: op maar liefst 80 procent van de Nederlandse melkveebedrijven en bij ongeveer 10 procent van de koeien komt het voor. Een infectie met neospora leidt niet tot ziekteverschijnselen bij de koeien, maar is wel een belangrijke oorzaak van verwerpen. Niet elk geïnfecteerd dier verwerpt, maar kan de infectie wel overdragen.

Neospora wordt doorgaans op een bedrijf binnengehaald door de aankoop van besmette koeien. En omdat de parasiet meestal niet zorgt voor een abortusstorm, maar voor een lichte stijging in het aantal verwerpers, is hij vaak lang onopgemerkt aanwezig.

Verticale en horizontale besmetting

Eenmaal op het bedrijf is de belangrijkste besmettingsroute van koe op nakomeling (verticale besmetting): 80 procent van de nakomelingen van met neospora besmette koeien is ook besmet.

Koeien kunnen ook ‘horizontaal’ worden besmet. Hierin speelt de hond de belangrijkste rol: honden scheiden een week na het eten van nageboortes, vruchtwater of rauw vlees van besmette koeien drie weken lang besmettelijke eitjes uit via de ontlasting. Als een koe deze besmette hondenpoep binnenkrijgt via het voer, raakt ook zij besmet. Besmette eitjes kunnen waarschijnlijk maandenlang overleven.

Hond meenemen in plan van aanpak

Bestrijding van neospora heeft alleen zin als de hond in het plan van aanpak wordt meegenomen. Bestrijding blijkt effectief als daarnaast bij de koeien alleen niet-besmette nakomelingen worden aangehouden. Bedrijven met een neosporaprobleem die zulke maatregelen namen, boekten duidelijk resultaat: het aantal besmette koeien daalde van 36 naar 8 procent in acht jaar tijd.

Wat u kunt doen

Door de volgende maatregelen te nemen kunt u het risico op een neosporabesmetting en mogelijke schade zoveel mogelijk beperken:

  • Voorkom aankoop van besmette dieren door vooraf de aan te kopen dieren te onderzoeken op antistoffen tegen neospora.
  • Voorkom dat het voer of drinkwater van rundvee in contact komt met hondenpoep. Leer bijvoorbeeld uw hond aan op een bepaalde plaats zijn ontlasting te doen.
  • Voorkom dat honden zich besmetten door het eten van infectieus materiaal, zoals nageboorte, vruchtwater, verworpen vruchten, rauw vlees.
  • Laat honden niet toe op de voergang, in de afkalfstal en op de roosters in de ligboxenstal. 
  • Bewaak de neosporasituatie op uw melkveebedrijf via tankmelkonderzoek. Op die manier signaleert u een eventuele besmetting snel en kunt u tijdig maatregelen nemen.

Meer informatie over neospora

Wandelaars niet altijd bewust van risico’s

Het weideseizoen staat weer voor de deur. En ook het wandelseizoen. Mede door de coronamaatregelen trekken veel hondenbezitters er vaker op uit voor een lange wandeling met hun honden. Zij zijn zich niet altijd bewust van de risico’s van hondenpoep voor koeien. Veel wandelpaden lopen langs weilanden waar straks weer runderen lopen of die worden gemaaid om te voeren of in te kuilen. Als honden in of vlak naast zo’n weiland poepen, neemt het risico toe dat runderen worden besmet met neospora. U kunt wandelaars op het risico van hondenpoep wijzen door het plaatsen van neospora-waarschuwingsbordjes aan de rand van percelen die grenzen aan wandel- en fietspaden.