Ook kalveren houden van een schoon bord en bed

kalf

Gezonde, levenslustige kalveren die direct na geboorte goed groeien. Dat is voor iedere veehouder een genot voor het oog! Een probleemloze start is daarbij de basis. Om problemen te voorkomen is focus op voldoende (verkregen) weerstand belangrijk. Hoe is dat goed voor elkaar te krijgen? 

Elke veehouder is bekend met het feit dat herkauwers zonder weerstand worden geboren. Een optimaal biestmanagement is essentieel om kalveren voldoende weerstand mee te geven. Zo is deels te voorkomen dat kalveren in de eerste levensweken ziek worden. Echter, alleen goed biestmanagement is niet voldoende. Ook de infectiedruk speelt een grote rol. 

Onderzoek naar hygiëne rondom het jonge kalf

Vele onderzoekers verdiepten zich in de factoren die een rol spelen bij het voorkomen dat kalveren in de eerste levensweken ziek worden. Toch is nog weinig gekeken naar wat deze factoren precies betekenen in de dagelijkse praktijk. Daarom was er in 2020 en 2021 een project om inzicht te krijgen in de situatie en de risicofactoren op Nederlandse melkveebedrijven. Aan dit project ‘Hygiëne rondom het jonge kalf’ deden 92 melkveebedrijven mee. Daarbij werd specifiek gekeken naar de infectiedruk in de fase rond afkalven, in de eerste 24 uur na geboorte, de huisvesting van de jongste kalveren en de gezondheid van de kalveren.

Ruimte om infectiedruk te verlagen

Uit deze resultaten blijkt dat er nog veel ruimte is op Nederlandse melkveebedrijven om de infectiedruk rondom het kalf te verlagen. Frequent schoonmaken volgens vaste protocollen helpt om de infectiedruk rondom het kalf te controleren. Diverse punten hebben een positief effect op de verlaging van de infectiedruk:

  • Ervoor zorgen dat kalveren worden geboren in een schone afkalfstal.
  • Biest en melk aanbieden uit schone melkverstrekkers.
  • Het kalf in een schone box opvangen.
  • De navel van het kalf direct na de geboorte ontsmetten.
  • Zieke kalveren scheiden (ook gescheiden huisvesten) van de gezonde kalveren. 

Meten is weten: de Hygiënecheck Kalf

Naar aanleiding van dit onderzoek is de Hygiënecheck Kalf ontwikkeld, met als doel het ondersteunen bij een probleemloze opfok met gezonde en vitale kalveren. Met deze check kan op ieder Nederlands melkveebedrijf uitgezocht worden hoe hoog de infectiedruk is en met welke aanpassingen in het protocol de infectiedruk kan worden verlaagd. De hygiënecheck meet op drie verschillende punten in de opfok: een schone kalverbox of iglo, een schoongemaakte melkverstrekker en de biest. Er wordt gekeken naar het kiemgetal van de biest om risico’s op een slechte biestopname te verlagen. De hygiëne van de melkverstrekkers en de huisvesting van het kalfje worden onderzocht. Na interpretatie van de uitslag kan samen met de adviseur het schoonmaakprotocol van de melkverstrekkers en huisvesting worden geoptimaliseerd en het proces van biest winnen en bewaren verbeterd worden. 

Meer over de Hygiënecheck Kalf

Video: Zo voer je de Hygiënecheck kalf uit

Met het monsternamepakket kun je zelf eenvoudig monsters nemen. Onze relatiebeheerder Mike legt het uit in onderstaande video.