Salmonellastatus checken bij aanvoer? Altijd zinvol!

Veel rundveehouders streven naar een gesloten bedrijfsvoering. Toch is het soms nodig om runderen aan te kopen. Bij de aanvoer van runderen is er altijd een risico op insleep van infectieziekten. Desondanks worden er nog vaak dieren aangevoerd van bedrijven met een onbekende of lagere salmonellastatus.

Aanvoer van runderen is soms noodzakelijk om uw doelen te realiseren, zoals optimalisatie van de productie. Wanneer u runderen aanvoert van een bedrijf zonder salmonella-onverdacht-status, loopt u risico op de insleep van een salmonella-infectie. Dit kan uw productiedoelen lelijk doorkruisen.

Om problemen met salmonella voor te blijven is het dan ook raadzaam de salmonellasituatie op uw bedrijf nauwlettend te volgen.

Runderen aankopen of verkopen

Wanneer u runderen moet aankopen, doe dit dan van een bedrijf met een onverdacht-status, ongeacht de status van uw eigen bedrijf. Dit kunt u checken door vóór aanvoer van de runderen de salmonellastatus van het herkomstbedrijf op VeeOnline op te zoeken (bij ‘Gezondheidsstatussen’ onder het menu ‘Registratie’). Hier vindt u de gunstige statussen van alle UBN’s die deelnemen aan het openbaar register.

Wilt u juist runderen verkopen? Met een onverdacht-status gaat dit een stuk gemakkelijker.

Onderzoek voor aankoop

Kiest u ervoor om dieren aan te voeren van een bedrijf zonder onverdacht-status? Dan kunt u ze vóór aankoop al laten onderzoeken op antistoffen tegen salmonella. Dit onderzoek voor aankoop bestaat uit een bloedonderzoek op antistoffen tegen salmonella via een ELISA-test. Blijkt hieruit dat één of meerdere van de aan te voeren runderen antistoffen tegen salmonella heeft? Neem dan geen dieren af van dit bedrijf.

Onderzoek na aanvoer

Bij het transport van runderen kunnen salmonella-infecties makkelijk optreden. Ook als er bij het onderzoek vóór het transport geen antistoffen werden aangetoond, is het daarom goed om na aanvoer het bloedonderzoek te herhalen. De grootste kans die infectie aan te tonen is als onderzoek drie weken na aanvoer plaatsvindt.

Heeft een dier antistoffen, dan heeft het een salmonella-infectie doorgemaakt en is het mogelijk nog besmettelijk. Het advies is in dat geval om de betreffende runderen zo snel mogelijk weer af te voeren.

Salmonella Programma Onverdacht

Wist u dat deelnemers aan het Salmonella Programma Onverdacht van GD automatisch een bericht krijgen als zij een rund aankopen van een bedrijf waarvan de salmonellastatus niet bekend is?

Meer informatie over Salmonella Programma Onverdacht.

Meer informatie over de aanpak van salmonella