Spoorelementen: maak alles inzichtelijk

vretende koeien

De droogte zorgde voor een grote uitdaging in de voederwinning dit jaar. Op sommige pekken was het erg droog, waardoor er niet of weinig gras kon worden gemaaid en er weinig ingekuild is. Hoe zit het met mineralen en spoorelementen in deze kuilen?

Bij de kuiluitslagen gaat veel aandacht uit naar de voederwaarde-analyse (energie, eiwit, structuur en verteringskarakteristieken). Vaak vergeten, maar minstens zo belangrijk, is de analyse van de mineralen en spoorelementen. Tekorten kunnen onder andere de diergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en het energiemetabolisme negatief beïnvloeden. Overmaten kunnen eveneens een negatieve invloed uitoefenen, onder andere door stapeling in de lever of door verdringing.

Ene jaar is andere niet

Als er geen gegevens bekend zijn, kan er geen rantsoenberekening worden gemaakt van de mineralen en spoorelementen. Als we alleen al het afgelopen groei-jaar vergelijken met dit jaar, dan is dat een wereld van verschil. Ook de groeiperiode binnen het groeiseizoen beïnvloedt de samenstelling. De mate van bodemactiviteit (bodemtemperatuur), het op gang komen van bodemmineralisatie, de vochttoestand en de zuurtegraad vertalen zich naar verschillende gehalten over de jaren heen. Het is ook zeker niet ondenkbaar dat de botanische samenstelling van invloed is op de mineralen en spoorelementen. 

Onderbouwde strategie

Door kennis en waarnemingen samen te brengen, heb je een goed onderbouwde basis voor het bepalen van een gezamenlijke en eenduidige (voer)strategie. Bespreek je de mineralenvoorziening met de dierenarts? Hij of zij kent het bedrijf. De fysiologische achtergronden van bedrijfs- of gezondheidsproblemen zijn waardevolle aanvullingen bij het maken van keuzes in de rantsoenen en mineralenvoorziening. Naast de voeranalyses en rantsoenberekening, is de Mineralencheck een zeer waardevolle aanvulling om te monitoren wat de opname van mineralen op koppelniveau is. 

In de Herkauwer van oktober volgt een uitgebreid artikel over dit onderwerp.