Sterke klauwen door goede voeding

klauwen voeding

Een uitgebalanceerde voeding is nodig voor een goede melkproductie. Wat u niet direct zou verwachten, is dat het rantsoen ook invloed heeft op de klauwgezondheid van uw koppel vee. En dat is belangrijk, want goede benen en klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van koeien.

Een goed uitgebalanceerde voeding zorgt ervoor dat er kwalitatief betere klauwhoorn wordt gevormd en dat er een betere huidweerstand is tegen infectieuze klauwaandoeningen, zoals de ziekte van Mortellaro. De klauwgezondheid kan beïnvloed worden door goede voeding met de juiste balans in energie, eiwitten, vetten, macromineralen, spoorelementen en vitaminen. Zowel een tekort als een overmaat aan spoorelementen en vitaminen kan schadelijk zijn voor de huid- en hoornkwaliteit. Het is dus belangrijk om niet te veel, maar ook niet te weinig te voeren.

Zink, mangaan en biotine

De spoorelementen zink en de vitamine biotine spelen een sleutelrol bij de vorming van een goede kwaliteit klauwhoorn en een goede huidweerstand.

Zink speelt een belangrijke rol bij de keratinevorming en heeft een stimulerende rol bij verschillende enzymsystemen. Deze enzymsystemen spelen een cruciale rol bij de vorming van kwalitatief hoogwaardige huid- en hoorncellen. Bij een goede zinkvoorziening zijn de huid- en hoorncellen beter bestand tegen beschadigingen, waardoor de kans op klauwaandoeningen afneemt.

Mangaan speelt een indirecte rol bij het keratinisatie-proces van hoorncellen en een essentiële rol bij de vorming van een goede kwaliteit bot en kraakbeen. Zink, koper en mangaan zijn daarnaast van belang voor het wegvangen van vrije radicalen die in overmaat de kwaliteit van het cement tussen de huid en hoorncellen kunnen beschadigen.

Biotine is belangrijk voor de hoornvorming en de vorming van cement tussen de huid- en hoorncellen. Bij een goede voorziening zitten deze cellen steviger aan elkaar vast, waardoor de kans op infectie en beschadiging kleiner is, met minder klauwproblemen als gevolg. Daarnaast draagt biotine bij aan het herstel van beschadigd hoorn, zoals bij wittelijnproblemen en zoolzweren.

Hoe weet u nu of de voorziening voldoende is voor de vorming van een goede kwalitatieve huid en hoorn?

Het blijkt vaak lastig om in te schatten of de koeien te veel, genoeg of juist te weinig spoorelementen en vitaminen opnemen. Door allerlei factoren (zoals de totale drogestofopname of de interactie tussen macro- en spoorelementen) die de opname van deze voedingstoffen beïnvloeden, blijkt in de praktijk de berekende hoeveelheid niet altijd overeen te komen met de werkelijk beschikbare hoeveelheid spoorelementen en vitaminen in het lichaam.
Bij twijfel of als u het zeker wilt weten, geldt: meten is weten. U en uw adviseur kunnen immers alleen goede gefundeerde beslissingen nemen en bijsturen als u weet of er sprake is van een tekort of overmaat.

Meer informatie over klauwgezondheid