Verschuiven wormbesmettingen in Nederland?

Worminfecties bij rundvee

Jaarlijks analyseren we bij GD alle (geanonimiseerde) uitslagen van de onderzoeken binnen het abonnement Worminfecties Tankmelk. Zo zien we onder meer of er verschuivingen zijn in het aantal wormbesmettingen in Nederland. Waren het er in 2021 meer of minder dan in 2020? En wat kun je met de uitslag van tankmelkonderzoek?

Met Worminfecties Tankmelk wordt de tankmelk jaarlijks twee keer onderzocht op antistoffen tegen longworm en maagdarmwormen en één keer op antistoffen tegen leverbot. De uitslag vertelt je of er sprake is van een besmetting én in welke mate. De percentages tankmelkmonsters met antistoffen tegen longworm en maagdarmwormen waren in 2021 wat hoger dan in 2020. Dit kan komen doordat er in 2021 vrij veel regen viel, na een paar droge hete zomers op een rij. Toch is het aantal worminfecties nog altijd relatief laag vergeleken met de periode tot 2017.

Wat we ook zagen: in bepaalde gebieden in Nederland waren er meer besmettingen met veel tot zeer veel antistoffen in de tankmelk dan in andere gebieden. Ook voor longworm waren de risicogebieden in 2021 wat groter dan in 2020. Het percentage leverbotpositieve tankmelkuitslagen was op ongeveer hetzelfde lage niveau als vorig jaar.

Worminfectie kaartjes
De percentages deelnemende bedrijven aan het abonnement Worminfecties Tankmelk met (zeer) veel antistoffen in tankmelk tegen maagdarmwormen, longworm en leverbot in 2021 en 2020

(Zeer) veel antistoffen tegen maagdarmwormen of longworm aangetoond

Worden er in de tankmelk (zeer) veel antistoffen tegen maagdarm- wormen of longworm aangetoond? Dit kan betekenen dat de weerstandsopbouw bij het jongvee de afgelopen één tot twee jaar niet optimaal was, mogelijk omdat de besmettingsdruk door de droogte in de voorgaande jaren zo laag was dat nauwelijks infecties plaatsvonden en het jongvee dus geen weerstand kon opbouwen. Als voorbereiding op het volgende weideseizoen is het zinvol om samen met je dierenarts te kijken of er mogelijkheden zijn voor verbetering.

Veel antistoffen tegen leverbot aangetoond

Een besmetting met leverbot is altijd ongewenst, zowel bij jongvee als bij oudere dieren. En antistoffen blijven lang aantoonbaar. Daarom kan een ongunstige tankmelkuitslag voor leverbot recent zijn, maar ook worden veroorzaakt door een besmetting langer geleden, bijvoorbeeld toen de dieren als pink op natte percelen liepen. Om erachter te komen of de leverbotbesmetting recent is opgelopen is bloed- of mestonderzoek bij de oudste dieren uit de koppel geschikt. In overleg met je dierenarts kunt je vervolgens bepalen of behandelen zinvol is.

Meer informatie over Worminfecties Tankmelk