Video: Mortellaro aanpakken met voetbaden

Koeien met een goede klauwgezondheid vreten beter, produceren meer, worden sneller drachtig en kunnen daardoor langer mee op het bedrijf. Met een gestructureerde aanpak helpt GD u, aan de hand van zeven stappen, op weg naar een goede klauwgezondheid. Deze keer zoomen we in op het selectief ontsmetten van klauwen. We spreken hierover met Specialist Rundergezondheid Menno Holzhauer.

De nut en noodzaak van het toepassen van een voetbad is afhankelijk van de mate waarin infectieuze klauwaandoeningen op uw bedrijf voorkomen. Daarbij is het belangrijk om de kans op besmetting zo veel mogelijk te verkleinen. Regelmatige ontsmetting van de klauwen kan via een doorloopbad of met behulp van een rugspuit, door ontsmettingsmiddel onder de bijklauwtjes aan te brengen. Deze behandeling is ook bedoeld om te voorkomen dat koeien met chronische Mortellaro reactiveren tot een actieve Mortellaro-infectie. GD-dierenarts Menno Holzhauer legt in deze video uit hoe u dit aanpakt.

Alternatieven voor voetbaden

Aan het gebruik van voetbaden kleven ook nadelen, zoals slechte doorstroming van de koeien in de melkstal, irritatie door de formalinedampen in de melkstal en verontreiniging van het bad. Alternatieven zijn het ontsmetten van de klauwhuid met een rugspuit met moderne middelen, het gebruik van een sproeimat of het gebruik van een koematras. Deze alternatieven voor het formalinevoetbad moeten twee tot vier dagen per week worden toegepast. Door het gebruik van een rugspuit treedt onder andere minder verspilling op want deze is nauwkeurig toe te passen. 

Meer informatie en tips over het selectief ontsmetten van klauwen en alternatieven voor voetbaden.

Inzicht in de verschillende Mortellaro-stadia

De uitslag van Klauwgezondheid Tankmelk geeft een afspiegeling van de infectiedruk van Mortellaro in de koppel. De uitslag onderscheidt drie categorieën afweerstoffen als reactie op deze Mortellaro-infectie. Inzicht in de verschillende Mortellaro-stadia is belangrijk bij de keuze van de juiste behandeling. Zo is het voor koeien met acute Mortellaro (M2) bijvoorbeeld zeer pijnlijk om door een voetbad te lopen en verdient een lokale behandeling, al dan niet onder verband, de voorkeur. Het beheersen van klauwgezondheidsproblemen vraagt een planmatige aanpak.

Meer informatie over Klauwgezondheid Tankmelk