Video: zijn kalveren gevoeliger voor afwijkend drinkwater?

Water is van levensbelang, ook voor kalveren. Zij zijn gevoeliger dan volwassen koeien voor bijvoorbeeld een hoog ijzergehalte of veel kiemen in het drinkwater. Toine van Erp, zoötechnisch waterspecialist bij Royal GD, legt in deze video uit waarom goed water zo belangrijk is voor gezonde en vitale kalveren.  

Een goede drinkwaterkwaliteit is van belang bij het aanmaken van kunstmelk, het gebruik van een kalverdrinkautomaat, bij het geven van water naast melk en tijdens en na het spenen. Kalveren die voldoende water van goede kwaliteit tot hun beschikking hebben, drinken meer. Dat heeft een positieve invloed op de voeropname, groei en pensontwikkeling.

Hoeveel water is voldoende?

De waterbehoefte van dieren laat zich niet simpel uitdrukken in een aantal liter water per dier per dag. Deze is afhankelijk van meerdere factoren, zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en het vochtgehalte van het rantsoen.

De totale vochtbehoefte omvat het vocht uit voeding plus de aanvullende waterbehoefte. Voor kalveren jonger dan een jaar is de vochtbehoefte 5 tot 15 liter per dag en voor pinken tot afkalven is dit 15 tot 25 liter per dag. Belangrijk is dat kalveren water verstrekt krijgen via een bakje en niet via een speen. Water kan voor kalveren ad lib (continu) worden verstrekt. Zeker in de zomer is dit belangrijk om zorg te dragen voor voldoende vochtopname.

Praktische tips

  • Controleer of kalveren voldoende water op kunnen nemen door de instroomsnelheid te meten.
  • Plaats de drinkbak niet te dicht bij de kalverdrinkautomaat, dat remt het aantal bezoeken naar de automaat.
  • Controleer minimaal dagelijks de waterbakjes op vervuiling. Is het water vervuild? Maak de bakken met een borstel schoon en vul ze met gecontroleerd water van goede kwaliteit. 
  • Twijfelt u over de waterkwaliteit of zijn de waterbakjes na schoonmaken weer snel vervuild zonder duidelijke oorzaak? Neem dan een watermonster direct uit de waterinlaat van de drinkbak en laat dit onderzoeken via de Drinkbakcheck.

Door regelmatig een monster te nemen en te laten onderzoeken kunt u tijdig de juiste maatregelen nemen om eventuele problemen voor te zijn. Meer informatie over de Drinkbakcheck.