In vier stappen naar gezonde en weerbare kalveren

Zodra een kalf gezond en vitaal is geboren, is focus op goed biestmanagement essentieel. Kalveren worden namelijk zonder weerstand (immuniteit) geboren. Ze zijn afhankelijk van biest van de moederkoe om de eerste levensweken beschermd door te komen. Een goed biestmanagement staat aan de basis van een gezonde jongveeopfok. Hoe optimaliseert u dit?

De passieve immuniteit, verkregen vanuit de biest, maakt in de eerste weken plaats voor de actieve immuniteit, die het kalf zelf opbouwt. Een adequate biestvoorziening zorgt ervoor dat deze overgang naar actieve immuniteit goed aansluit. Zo beperkt u het risico op infecties, zoals luchtwegproblemen. Biest speelt ook een rol in de darmontwikkeling van het kalf, met een positief effect op de voerbenutting.

De opnamecapaciteit van antistoffen uit de biest neemt de eerste 24 uur sterk af: de darm staat hiervoor vooral de eerste zes uur ‘open’. Snel biest verstrekken na de geboorte is daarom belangrijk. Op de tweede en derde dag is het geven van biest ook zinvol, alleen worden de antistoffen niet meer opgenomen. De antistoffen uit de biest werken dan op darmniveau, waar ze ziektekiemen kunnen inactiveren. 

Check het biestmanagement in vier stappen

Het monitoren van de biestvoorziening draagt bij aan een gezonde jongveeopfok. In combinatie met de juiste voeding ná de biestperiode kunt u een hogere groei van kalveren realiseren. Dit leidt ook tot een betere uierontwikkeling en uiteindelijk een hogere melkproductie als vaars.

Twijfelt u of uw kalveren voldoende biest van goede kwaliteit binnen krijgen? Wilt u weten of u gebruik maakt van de optimale opnamecapaciteit, of beoordelen of de biestkwaliteit op bedrijfsniveau goed is? Dan kan onze biest-tool hierbij helpen. U kunt het biestmanagement op uw bedrijf onder de loep te nemen aan de hand van vier stappen. 

  1. Schrijf van vijf kalveren de biestgift in de eerste 24 uur na de geboorte op en noteer de gemeten Brix-waarde.
  2. Laat door uw dierenarts bij deze kalveren tussen de 2 en 7 dagen na geboorte de Biestopnamecheck uitvoeren. Deze meet via bloedonderzoek wat uw kalveren daadwerkelijk opnemen aan beschermende antistoffen (IgG) uit biest. 
  3. Verwerk alle gegevens door op het gegeven tijdstip het aantal liters in de grafiek te zetten en noteer de IgG-waarde (uitslag Biestopnamecheck) en de Brix-waarde per kalf. 
  4. De grafiek geeft u een indicatie of u optimaal gebruik heeft gemaakt van het IgG-absorptiemoment.

Bespreek deze informatie samen met uw dierenarts. Zo krijgt u inzicht in de eventuele verbeterpunten voor uw bedrijf. Door het biestmanagement te monitoren en verder te optimaliseren vergroot u de weerbaarbeid van kalveren tegen infecties. 

Download de gratis Biest tool