Vijf tips voor een goede waterkwaliteit in de stal

Een optimale melkproductie vraagt om drinkwater van goede kwaliteit. Smakelijk en snel opneembaar drinkwater is nodig om de voeropname te stimuleren. Toine van Erp maakt deel uit van het FIT-Team van GD, onze experts als het gaat om de relatie tussen voeding, water en diergezondheid. Hij deelt vijf tips voor goed drinkwater.

  1. Water dat een langere periode in de leidingen heeft gestaan en daarbij niet is ververst, vormt een belangrijke infectiebron voor de dieren die dat moeten drinken. Laat daarom vóór het opstallen van het vee het waterleidingsysteem enkele minuten doorstromen en voer dat water af naar de mestkelder.  
  1. Koeien drinken bij voorkeur direct na het melken. Een goed bereikbare waterbak met grote capaciteit dicht bij de melkstal of melkrobot bevordert de wateropname.
  1. Controleer bij eigen bronwater of de capaciteit van het waterbehandelingssysteem voldoende is om ook tijdens piekmomenten voldoende en goed gezuiverd water te garanderen. Het is tijdens piekmomenten mogelijk dat onvoldoende gezuiverd water de leidingen ingaat en daardoor zorgt voor dichtslibben van de leiding of vorming van biofilm.
  1. Duurt het lang voordat de waterbak is volgelopen nadat meerdere koeien flink wat water hebben gedronken? Meet hoeveel water er per minuut in de bak stroomt (norm meer dan 20 liter per minuut). Een te lage waterdruk, deels dichtgeslibde leidingen of leidingen met te weinig doorsnede kunnen de reden van de beperkte wateraanvoer zijn.
  1. Vage, aspecifieke gezondheidsproblemen of een verminderde productie bij de melkkoeien kunnen mede worden veroorzaakt door water van onvoldoende kwaliteit. Wateronderzoek op de plek waar de koeien het water opnemen (waterbak of sneldrinker) kan veel extra informatie opleveren voor de aanpak van een bedrijfsprobleem.

Om te zorgen dat een dier voldoende water opneemt en gezond blijft, is het belangrijk dat het water smakelijk, beschikbaar en van goede kwaliteit is. Maar wat is goed? GD heeft grenswaarden vastgesteld waaraan drinkwater voor dieren moet voldoen. Wateronderzoek geeft inzicht in de geschiktheid als drinkwater of eisen vanuit het certificeringsprogramma. Lees meer

Zelf veedrinkwater beoordelen

De doe-het-zelf-test helpt u het veedrinkwater zelf te beoordelen. U vergelijkt een potje veedrinkwater met een potje kraanwater en beoordeelt het water op vijf kenmerken: geur, kleur, helderheid, bezinksel en ijzer. Download deze test gratis