Vruchtbaarheidsresultaten verbeteren door koeien met de juiste conditie de droogstand in te laten gaan

De vruchtbaarheid van melkkoeien wordt beïnvloed door mineralen en vitaminen. Daarnaast is een optimale voorziening van energie en eiwit van belang. Niet alleen tijdens de eerste maanden na afkalven, ook tijdens de droogstandsperiode.

Bij een negatieve energiebalans komen door afbraak van eigen vetweefsel NEFA’s vrij. Dit zijn ‘non esterified fatty acids’, oftewel vrije vetzuren. Deze hebben een negatieve invloed op de eicelkwaliteit. Andere nadelen van een te negatieve energiebalans zijn dat het langer duurt voordat koeien na afkalven weer tochtig worden en een verminderde tochtexpressie. Door dit laatste zijn zowel de tocht als het juiste inseminatiemoment lastiger vast te stellen.

Koeien met een negatieve energiebalans vóór afkalven hebben meer kans op het ontwikkelen van allerlei problemen rond en meteen na afkalven, zoals het ontstaan van acute baarmoederontstekingen. Een groot deel van de dieren krijgt vervolgens een chronische baarmoederontsteking. Dit kan uitwendig te zien zijn (witvuilers), maar dat is niet altijd het geval.

Diagnostiek energiebalans

  • Hoe achterhaalt u de energiebalans van uw koeien? Kijk allereerst naar het verloop van de conditiescore. Het streven is maximaal 0,5 punt conditieverlies na afkalven. Wordt er geen regelmatige conditiescore uitgevoerd, dan kunt u de gemiddelde conditiescore van de droogstandsgroep en de groep verse koeien vergelijken. Download de conditiescorekaart
  • Een tweede indicatie van de energiebalans is het eiwitgehalte op de mpr tijdens de eerste 60 dagen van de lactatie. Zijn er teveel dieren met een gehalte kleiner dan 3 procent? Dat is mogelijk een aanwijzing voor een te negatieve energiebalans.
  • Afwijkingen in de energie- en eiwitbalans zijn bij droge koeien via bloedonderzoek op te sporen. Dit kan met behulp van de Droogstandscheck, een bloedonderzoek bij minimaal 4 koeien tussen 21 en 2 dagen vóór de verwachte afkalfdatum.

Preventie

Hoe voorkomt u dat de energiebalans bij melkkoeien niet te negatief wordt? Daarmee begint u eigenlijk al in het laatste deel van de vorige lactatie. Zorg ervoor dat de dieren met de juiste conditie de droogstand ingaan. Verstrek tijdens de droogstand dagelijks voldoende van een vers en smakelijk basisrantsoen met een energiegehalte van circa 800-825 vem per kilo droge stof en een ruw eiwitgehalte van circa 13-14 procent. Het gewenste eiwitpercentage hangt af van het feit of er hoogdrachtige pinken aan deze groep worden toegevoegd. Het restvoer van de melkgevende groep is voor droge koeien niet geschikt. Tot slot: voorkom overbezetting, zowel wat betreft ligplaatsen als vreetplekken.

Meer informatie over de Droogstandscheck