Weerstand op orde?

Op veel melkveebedrijven komt er een afkalfpiek aan. Een kritische en hectische periode waarin je als veehouder te maken kan krijgen met een hoge infectiedruk bij je dieren. Een optimale mineralenvoorziening verkleint het risico op een verminderde weerstand en daaraan gerelateerde gezondheidsproblemen bij de koe en het pasgeboren kalf. 

Koeien met een verminderde weerstand zijn sneller vatbaar voor bacteriële infecties, zoals uierontsteking. Daarnaast spelen spoorelementen een belangrijke rol bij de vruchtbaarheid en klauwgezondheid van melkgevende koeien.
Hoe zorg je voor een optimale weerstand? Mineralen vormen een belangrijk onderdeel van de voeding van melkvee. Een tekort aan mineralen moet worden vermeden, maar ook een overmaat kan tot problemen leiden. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’, gaat niet op voor mineralen. Of het nodig is om aanvullend mineralen te verstrekken hangt af van het rantsoen dat de melkkoeien krijgen.

Variatie in vers weidegras en kuilen

Tijdens het groeiseizoen zien we veel variatie en wisseling in grasgroei, kwaliteit en smakelijkheid van het verse gras. Bij langdurige droogte kunnen spoorelementen zich minder makkelijk in de grond verplaatsen en worden daardoor minder goed opgenomen door het gewas. Dit kan van invloed zijn op het spoorelementengehalte in het verse en ingekuilde gras.
Een optimale mineralenvoorziening helpt je jouw koeien gezond te houden. Via tankmelkonderzoek wordt gemeten wat jouw dieren daadwerkelijk uit het rantsoen hebben opgenomen. Zo kan je een vinger aan de pols houden voor wat betreft de opname van spoorelementen door jouw koppel melkkoeien. Lees meer over een optimale mineralenvoorziening.

Ik wil óók weten wat mijn koeien aan spoorelementen opnemen uit het rantsoen