Weet waar op uw bedrijf mastitis een rol speelt

Dat mastitis geld kost, weet iedereen. Veehouders vinden dat vaak niet het grootste nadeel. Vervelender zijn de zorgen over of de koe weer opknapt, onzekerheid of meer koeien mastitis zullen krijgen en het extra werk dat de zieke koe met zich meebrengt. Een goede uiergezondheid is veehouders daarom veel waard.

Verschillende factoren zijn van invloed op het ontstaan van mastitis. Vaak zijn deze factoren te beïnvloeden via uw management. Effectieve maatregelen beginnen bij inzicht in mastitisverwekkers. Deze verschillen van bedrijf tot bedrijf en kunnen bovendien in de loop der tijd wisselen. Hierdoor is een bepaalde maatregel op het ene bedrijf veel effectiever dan op het andere.

Ken de mastitisverwekker

Zo twijfelt u misschien over het type boxstrooisel op uw bedrijf. Als echter Staphylococcus aureus de oorzaak is van het verhoogde celgetal, dan heeft een verandering van strooisel of zelfs het vaker schoonmaken van de ligboxen waarschijnlijk weinig effect op de uiergezondheid. In dat geval is het veel nuttiger om te zorgen voor een uitstekende speendesinfectie na het melken om de overdracht van mastitisverwekkers tijdens het melken te voorkomen.

Wordt de zichtbare mastitis of het verhoogde celgetal veroorzaakt door de Streptococcus uberis-bacterie? Dan kan het juist extra nuttig zijn om te investeren in schone en droge ligboxen en een goede hygiëne rondom afkalven.

 

Overzicht Mastitis Tankmelk

Zo heeft elke mastitisverwekker zijn eigen kenmerken en eigen aanpak. Ook de antibioticagevoeligheid van de kiemen verschilt van bedrijf tot bedrijf.

Inzicht door tankmelkonderzoek

Doorlopend inzicht in de belangrijkste mastitisverwekkers op uw bedrijf kan heel gemakkelijk door middel van automatisch periodiek tankmelkonderzoek.

Met Mastitis Tankmelk krijgt u in één oogopslag inzicht in de uiergezondheid van uw hele koppel melkvee. U houdt in de gaten welke mastitisverwekkers op uw bedrijf spelen en krijgt inzicht in hun gevoeligheid voor antibiotica. Zo weet u precies welke injector werkt op uw bedrijf. En geeft u mastitis geen kans.

Lees meer over Mastitis Tankmelk.