Zo zorg je voor een langere levensduur

Een gezonde veestapel met een lange levensduur, dat wil iedere veehouder. Als melkkoeien ouder worden, heb je minder vaarzen nodig en kan meer jongvee worden verkocht. Een melkkoe wordt ook steeds efficiënter naarmate ze ouder wordt. Hoe zorg je voor een langere levensduur?

Voor de portemonnee betekent een langere levensduur dus lagere opfokkosten, meer verkoop van jongvee, minder afgevoerde koeien, een hogere gemiddelde melkproductie en een hogere voerefficiëntie. En meer werkplezier.

‘Mastitis is een van de redenen van vroegtijdige afvoer van melkkoeien’, zegt uiergezondheidsspecialist Sabine Tijs van Royal GD. ‘We zien dat de verschillen tussen bedrijven groot zijn. Met de juiste preventieve maatregelen en een gerichte behandeling kun je de afvoer beperken. Mastitis Tankmelk is hiervoor een goed hulpmiddel. De uitslag geeft meerdere keren per jaar inzicht in de uiergezondheid op het bedrijf. Zo kun je de bedrijfssituatie steeds bewaken en vroegtijdig bijsturen.’

Welke mastitisverwekkers spelen een rol?

Mastitis Tankmelk is ook een goede controle van de melk- en stalhygiëne. Via tankmelkonderzoek houd je in de gaten welke mastitisverwekkers op het bedrijf spelen. Komen ze van de koe of meer vanuit de omgeving? Zijn ze afkomstig uit strooisel of uit  mest? Is in de tankmelk sprake van een toename van een bepaalde verwekker? Dan kun je op tijd preventieve maatregelen nemen om problemen te voorkomen. En steekt mastitis toch de kop op, dan weet je door het bedrijfsantibiogram vooraf al welke injector je moet gebruiken. Met als resultaat: gezonde koeien, die langer leven.

Maak nu tijdelijk voordelig kennis met Mastitis Tankmelk, kijk voor meer informatie op onze website.