Aantasting met builenbrand in maïs als gevolg van de droogte dreigt

Aantasting met Builenbrandgallen op de stengel
Aantasting met builenbrandgallen op de stengel

Op dit moment zijn de eerste gevallen met aantasting met builenbrand (Ustilago maydis) in maïs alweer geconstateerd. Juist in extreme jaren, zoals dit jaar, waarin sprake kan zijn van een abrupte overgang van een droogteperiode naar voldoende neerslag, treedt heel vaak aantasting van de kolf op. Naast cultuurtechnische maatregelen, zoals een goede vochtvoorziening, voldoende bemesting en het zoveel mogelijk voorkomen van beschadiging van het gewas (tijdens bespuiting(en) en/of schoffelen, is een gerichte maïsrassenkeuze de beste oplossing om aantasting met builenbrand zoveel mogelijk te voorkomen.

Builenbrand is visueel de meest opvallende schimmelziekte. De eerste symptomen treden soms al op in het 4-5-bladstadium. De sporen van de builenbrandschimmel overleven en blijven achter in de grond. Juist onder (te) droge omstandigheden, waarbij het maïsgewas door vochttekort of beschadiging door hagel of machines onder ‘stress’ komt te staan, kan aantasting optreden door verplaatsing van de sporen door de wind. Ook insecten, waaronder de fritvlieg, kunnen verspreiding veroorzaken.

Brandgallen op de stengel

In dit tijdstip van het jaar manifesteert builenbrand zich in de vorm van zogenaamde brandgallen op de stengel. Deze ontstaan na beschadiging van het basale meristeem van het blad. Het basale meristeem van een blad is de positie van het blad waar de delende cellen zich bevinden.

Infectie van die delende cellen met builenbrandsporen levert nieuwe cellen op die allemaal geïnfecteerd zijn met de brandschimmelsporen. Vervolgens ontstaan meerdere builenbrandgallen op de lengterichting van het blad, die hier de bladschede op de stengel omringen.

Extreem jaar

Juist in extreme jaren, zoals dit jaar, waarin sprake is van een abrupte overgang van een droogteperiode naar voldoende neerslag, treedt heel vaak aantasting van de kolf op. Ook een (te) late beregening van een gewas dat staat te verdrogen, geeft een grote kans op aantasting met builenbrand. Vorig jaar hebben helaas veel maïstelers dit aan den lijve ondervonden.

De mate van aantasting is, naast de toestand van het gewas, ook afhankelijk van de mate van gevoeligheid van het gezaaide ras. Daar waar de kolf deels of geheel in zogenaamde brandbuilen is omgezet, kan het opbrengstderving en minder voederwaarde opleveren. Bij ernstige aantasting kan ook de houdbaarheid van kuilen verminderen.

Aantasting met Builenbrand van de kolf
Aantasting van de kolf met builenbrand

Meerdere voederproeven hebben aangetoond dat met builenbrandsporen gecontamineerde kuilen geen negatief effect hebben op de gezondheid en de prestaties van rundvee. In Mexico wordt de schimmel zelfs voor culinaire gerechten gebruikt!

Juiste maïsrassenkeuze is de oplossing

Naast cultuurtechnische maatregelen, zoals een goede vochtvoorziening, voldoende bemesting en het zoveel mogelijk voorkomen van beschadiging van het gewas (tijdens bespuiting(en) en/of schoffelen, is een gerichte maïsrassenkeuze de beste oplossing om een aantasting met builenbrand zoveel mogelijk te voorkomen.

Rassen met een bewezen goede resistentie tegen builenbrand zijn o.a. Benedictio, Genialis en Figaro.

Vraag uw maïsrassenleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over builenbrand of kijk op de website om meer te weten.