Autens: voor telers die echt vroege maïs willen

Er zijn verschillende redenen waarom iemand vroege maïs wil telen: 

  • De regio: de klimaatzone bepaalt de vroegrijpheid van het ras. Hoe noordelijker, des te lager de temperatuur.
  • De grondsoort: koude klei/zavelgrond warmt in het voorjaar nu eenmaal minder snel op dan zandgrond.
  • Het zaaitijdstip: wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt om te zaaien in grasland waar eerst nog een snede geoogst is.
  • Het oogstmoment: als bewust vroeg geoogst moet worden om het vanggewas een betere kans van slagen te geven, of het perceel te bestemmen voor bijvoorbeeld grasland
  • Het teeltdoel: wanneer de maïs niet alleen voorbestemd is om te oogsten als silomaïs, maar ook als MKS, CCM, geplette maïs of korrelmaïs

Autens met een FAO 180 het allervroegste ras

Voor een perfecte invulling van deze wensen is nu het ras Autens beschikbaar. Autens is het allervroegste ras van alle meerjarige meerjarig onderzochte rassen*. Hiermee wordt bedoeld dat deze vroeg is in drogestofpercentage totale plant.
Nog belangrijker is de vroegrijpheid van korrel. De korrel bepaalt namelijk van nieuwe, moderne maïsrassen het oogstmoment en niet de restplant. Dat geldt ook voor Autens, zo blijkt uit onderzoek.
Autens beschikt met het cijfer 9,5 over een zeer goede beginontwikkeling, wat zeer belangrijk is op zwaardere grond of kieming onder koudere condities.

Hoge voederwaarde

Autens scoort zeer goed op voederwaarde door een 106 voor zetmeelgehalte*. Naast een vroege oogst is de teler verzekerd van kwalitatief hoogwaardige silomaïskuil.

Goede builenbrand- en maïskopbrandresistentie

Telers die in het verleden problemen hebben ondervonden van builenbrand en/of maïskopbrand of dit in de toekomst willen voorkomen, doen er ook goed aan om voor Autens te kiezen. Autens scoort een 8,5 op builenbrandresistentie is weinig gevoelig voor maïskopbrand.

Deze combinatie van extreme vroegheid, goede landbouwkundige en zeer goede veevoedkundige eigenschappen maakt dat Autens zeer oogstzeker is en daarmee geschikt voor teelt in heel de Benelux.
Vraag uw maïszaadleverancier of KWS-adviseur of klik hier voor meer informatie over Autens.

*Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018 – snijmaïs zeer vroeg/vroeg