Bemest de maïs met kalium bij voor meer vitaliteit!

In droge zomers als 2018 is het eens te meer gebleken dat maïs op percelen met een goede kaliumverzorging langer vitaal blijft en daarom beter tegen droogte bestand was. Bemest daarom extra kalium bij om opbrengstverlies en kwaliteitsproblemen in maïs te voorkomen. 

Als gevolg van de mestwetgeving is de bemesting met organische mest en daarmee ook de voorziening in kalium aan het teruglopen. Daar komt nog eens bij dat ook de kaliumgehaltes in de mest afgenomen zijn. Maïs op percelen met een goede kaliumverzorging bleek ook afgelopen droge zomer langer vitaal te blijven en daarom beter tegen droogte bestand te zijn.

Extra kalium strooien

Om opbrengstverlies en kwaliteitsproblemen in maïs te voorkomen is het daarom goed om extra kalium bij te bemesten. Het strooien kan het beste kort voor tot kort na de zaai plaatsvinden.

Controleer op www.kws-maismanager.com/tools/bemestingsbalans/ met behulp van de bemestingsbalans hoeveel kalium er daadwerkelijk bijbemest moet worden.