Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

Oogsten van Snelle Lente Rogge
Oogsten van Snelle Lente Rogge

De oogst van de Snelle Lente Rogge nadert snel. Volg nu de ontwikkeling van het gewas en Buienradar nauwgezet om het voor u ideale oogstmoment te bepalen!

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybrideroggeveredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Snelle Lente Rogge laat ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge meer uitstoeling en een snellere lengtegroei in het voorjaar zien.

Snelle Lente Rogge combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veehouderijbedrijf voor zijn noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.

Kies het juiste oogstmoment

Het juiste oogstmoment is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit is bereikt bij een gewaslengte van ongeveer 70 cm. Veel beter is het om te maaien onder gunstige drogingsomstandigsheden.

Het weer is dus bepalend voor het maaimoment, meer nog dan de ideale gewaslengte.

Het optimale oogstmoment is bij een gewaslengte van 70 cm
Het optimale oogstmoment is bij een gewaslengte van 70 cm
Maai bij een stoppelhoogte van 8-10 cm
Maai bij een stoppelhoogte van 8-10 cm
Leg bij het maaien het gewas breed weg voor een optimale droging
Leg bij het maaien het gewas breed weg voor een optimale droging
Kuil het product binnen 48 uur in door het te hakselen of fijngesneden in balen te persen
Kuil het product binnen 48 uur in door het te hakselen of fijngesneden in balen te persen

Bij het maaien is een maaihoogte van 8 tot 10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Bij het maaien ligt het drogestofpercentage rond de 20%.

Kies voor maaien voor een optimale droging door het gewas het beste gekneusd en breed weg te leggen. Een drogingstijd van maximaal 48 uur is gewenst om het ideale percentage droge stof van het  geoogste product van 30 tot 35% te realiseren.

De meest toegepaste manieren van oogsten zijn  hakselen of fijngesneden persen in balen te persen en vervolgens te wikkelen. Bij een latere oogst richting begin mei neemt de drogestofopbrengst verder toe door toename van de gewasmassa, maar neemt het eiwitpercentage juist af door verdunning. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is zo lang wachten niet wenselijk.

Vlotte start voor volgteelt maïs

Voor een tijdige start van het groeiseizoen van de maïs is het wenselijk om na de oogst van de Snelle Lente Rogge zo snel als mogelijk de stoppelbewerking, bemesting, het ploegen en de zaaibedbereiding voor de zaai van maïs uit te voeren. Het gebruik van glyphosaat is voor of na deze bodembewerking niet nodig. Wanneer geploegd is voor zaai van de maïs, is hergroei en daarmee concurrentie op vocht en nutriënten met de volgteelt maïs niet aan de orde.

Door de tijdige oogst van de Snelle Lente Rogge in april blijft er voldoende vocht in de bodem achter voor een vlotte start van de volgteelt maïs. Bovendien zijn er minder vocht en nutriënten nodig voor vertering van de  achtergebleven gewasresten. Van een te droog zaaibed voor de volgteelt maïs is dan ook normaal gezien geen sprake.

Heeft u verder nog vragen over Snelle Lente Rogge of over de oogst, neem dan contact op met uw regionale KWS-adviseur. Kijk hiervoor op: www.kwsbenelux.com.

Heel veel succes en plezier gewenst met de oogst van Snelle Lente Rogge!