Builenbrand op sommige maïsrassen alweer zichtbaar

Aantasting met builenbrandgallen op de stengel
Aantasting met builenbrandgallen op de stengel

Op dit moment wordt alweer builenbrand (Ustilago maydis) in maïs geconstateerd. Het is visueel de meest opvallende schimmelziekte. De eerste symptomen treden soms al op in het 4-5 bladstadium.

De sporen van de builenbrandschimmel overleven en blijven achter in de grond. Juist onder (te) droge omstandigheden, waarbij het maïsgewas door vochttekort of beschadiging door hagel of machines onder ‘stress’ komt te staan, kan aantasting optreden door verplaatsing van de sporen door de wind. Ook insecten, waaronder de fritvlieg, kunnen verspreiding veroorzaken.

Brandgallen op de stengel

Op dit tijdstip van het jaar manifesteert builenbrand zich in de vorm van zogenaamde brandgallen op de stengel. Die ontstaan na beschadiging van het basale meristeem van het blad. Het basale meristeem van een blad is de positie van het blad waar de delende cellen zich bevinden. Infectie van die delende cellen met builenbrandsporen levert nieuwe cellen op die allemaal geïnfecteerd zijn met de brandschimmelsporen. Vervolgens ontstaan meerdere builenbrandgallen op de lengterichting van het blad, die hier de bladschede op de stengel omringen.

Gevolgen van builenbrand

Juist in extreme jaren, waarin sprake is van een abrupte overgang van een droogteperiode gevolgd door voldoende neerslag, treedt heel vaak aantasting van de kolf op. De mate van aantasting is, naast de toestand van het gewas, ook afhankelijk van de mate van gevoeligheid van het gezaaide ras. Daar waar de kolf deels of geheel in zogenaamde brandbuilen is omgezet, kan het opbrengstderving en minder voederwaarde opleveren. Bij ernstige aantasting kan ook de houdbaarheid van kuilen verminderen.
Meerdere voederproeven hebben aangetoond dat met builenbrandsporen gecontamineerde kuilen geen negatief effect hebben op de gezondheid en de prestaties van rundvee. Terzijde, in Mexico wordt de schimmel voor culinaire gerechten gebruikt.

Oplossing door juiste maïsrassenkeuze

Naast cultuurtechnische maatregelen, zoals een goede vochtvoorziening, voldoende bemesting en het zoveel mogelijk voorkomen van beschadiging van het gewas tijdens bespuiting(en) en/of schoffelen, is een gerichte maïsrassenkeuze de beste oplossing om een aantasting met builenbrand zoveel mogelijk te voorkomen.
Rassen met een bewezen goede resistentie tegenbuilenbrand zijn o.a. Autens, Benedictio, Genialis en Figaro.

Vraag uw maïsrassenleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over builenbrand of kijk hier op de website van KWS.

Aantasting met builenbrand van de kolf
Aantasting met builenbrand van de kolf