Dit jaar problemen met vogelvraat in maïs gehad?

Kraaien of kraaiachtigen kunnen in pas gezaaide maïspercelen enorme schade aanrichten door zaden of jonge maïsplanten uit te pikken. Dat is dit jaar op veel percelen helaas het geval geweest. Maar met een juist advies en met maïszaad dat behandeld is met Initio Bird Protect, is dat komend seizoen te voorkomen. 

Overzaai of herzaai kost opbrengst en kwaliteit

Herzaai of overzaai met zaad dat met dezelfde behandeling wordt geleverd als waar eerder mee gezaaid is, heeft geen zin. De vogels komen dan vrolijk weer terug en maken voor de tweede  keer hun ronde. Bovendien wordt er later gezaaid, wat de oogst van een niet-rijp gewas met een lagere opbrengst en voederwaarde tot gevolg heeft.

Door vogels uitgepikt zaad dat met de verkeerde behandeling is geleverd
Door vogels uitgepikt zaad dat met de verkeerde behandeling is geleverd

Voorkomen is beter dan genezen

Om schade in maïs door vogelvraat te voorkomen is al in 2020 met succes Initio Bird Protect als maïszaadbehandeling op KWS-maïsrassen geïntroduceerd. Ook voor gebruik in seizoen 2022 is dit zaad weer leverbaar. Deze innovatieve toepassing is de opvolger van Mesurol, waarmee maïszaad niet langer meer behandeld mag worden.

De werkzame stoffen in Initio Bird Protect zijn al jarenlang op de markt en hebben een toelating voor gebruik in de Benelux. De kracht van Initio is dat deze zaadbehandeling een gecombineerde effectieve werking heeft tegen vogelvraat en daarnaast alle ingrediënten bevat om een vlotte kieming en beginontwikkeling te versterken.

Zoals in het verleden ook het geval was bij het gebruik van met Mesurol behandeld maïszaad, dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke bescherming, zoals het gebruik van handschoenen, een overall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming, opgevolgd te worden.

Kijk naar de interessante video, waarin Matthias Stauffer van KWS de resultaten van de toepassing van Initio Bird Protect in het veld presenteert.

Naast het gebruik van met Initio Bird Protect behandeld maïszaad is het belangrijk een aantal teeltmaatregelen te nemen die een minder goede opkomst op plantwegval kunnen voorkomen. Denk hierbij aan een vlak zaaibed, zodat de bodem gelijkmatig opwarmt en tevens de capillaire opstijging van bodemvocht gestimuleerd wordt. Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte vanaf 10°C en kies voor maïsrassen die bekend staan om hun vlotte beginontwikkeling. Gebruik daarnaast bij de zaai, indien mogelijk, een rijenmeststof.

Vraag, om een start van het groeiseizoen zonder vraatschade te hebben, bij uw leverancier om maïszaad dat behandeld is met Initio Bird Protect. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.kws.com.