Dreigende schaarste maakt van maïs een financieel zeer interessant gewas!

De graanprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. De sterk gestegen prijzen voor granen hebben er al voor gezorgd dat zaad voor de zaai van zomergranen niet meer beschikbaar is. Door de eerdergenoemde redenen zijn telers naarstig op zoek naar alternatieven. Korrelmaïs is daarom nu, meer dan ooit, een financieel zeer interessant gewas om te telen. 

Oekraïne is een belangrijke graanproducent, maar door de oorlog zal mogelijk een deel van de oogst verloren gaan. Dit is helaas nu al terug te zien in de in korte tijd zeer sterk gestegen krachtvoerprijzen. Ook heeft dit zijn weerslag op de prijzen voor korrelmaïs. Als grondstof voor veevoer speelt maïs een heel belangrijke rol, wat voor een gespannen situatie op de markt voor veevoedergrondstoffen zorgt en een enorme stijging van de prijzen op de handelsbeurzen.

Zaaizaad voor zomergraan niet meer beschikbaar

De sterk gestegen prijzen voor granen hebben er al voor gezorgd dat zaad voor de zaai van zomergranen niet meer beschikbaar is. Daar komt nog eens bij dat het steeds lastiger is om bieten rendabel te telen en dat het huren van grond voor aardappelteelt zeer problematisch is. Bovendien staan veel percelen waar wintergraan is gezaaid er niet heel goed bij als gevolg van overmatige neerslag.

Daarnaast spelen de hoge stikstofprijzen veel teelten parten. De kostprijs van de teelt van granen wordt te hoog als gevolg van hoge aankoopprijzen voor minerale meststoffen. Als gevolg van de vele neerslag in de afgelopen periode staan bovendien veel graanpercelen er maar matig bij, waardoor de te verwachten opbrengst sowieso teleurstellend zal zijn of waardoor het gewas ondergeploegd gaat worden.

Volop mogelijkheden voor korrelmaïs

Door de eerdergenoemde redenen moeten telers naarstig op zoek naar alternatieven. Korrelmaïs is daarom nu, meer dan ooit, een financieel zeer interessant gewas om te telen. De prijzen voor korrelmaïs waren afgelopen seizoen al hoog. De financiële opbrengsten per hectare voor korrelmaïs zaten bij de beste resultaten van de afgelopen 10 jaar.

De verwachtingen zijn dat de prijzen dit seizoen nog veel verder stijgen. Maïs is een heel eenvoudige teelt. Zo wordt er zonder veel dure minerale meststoffen een heel goede opbrengst gerealiseerd. Maïs maakt optimaal gebruik van dierlijke mest, in combinatie met een kleine startgift aan minerale meststoffen in de rij. Ook zijn de onkruidbestrijding en inpassing in het bouwplan eenvoudig. Daarnaast kunnen de zaai- en oogstwerkzaamheden gemakkelijk worden uitbesteed.

Tijdig rijpe rassen om droogkosten te beperken

Het saldo uit korrelmaïs wordt bepaald door de korrelopbrengst, maar ook door de droogkosten. Of beter gezegd: door zo laag mogelijke droogkosten, wat gelet op de huidige energieprijzen een cruciaal onderdeel van het saldo is. Er zijn ook landbouwers die in het begin van de oogstperiode graag willen leveren aan Alco Bio Fuel om zo te genieten van de hogere prijzen die op dat moment in het seizoen betaald worden. Ook zij hebben daarvoor in de korrel tijdig rijpe maïsrassen nodig.

Wel of geen extra droogkosten maakt het verschil tussen een zeer goed belegde boterham bij de teelt van korrelmaïs of niet. KWS steekt heel veel tijd en geld in onderzoek naar maïsrassen, waarvan uit onderzoek en uit de praktijk in België en Nederland met zekerheid is vast komen te staan dat deze tijdig afrijpen in de korrel.

Dat komt dan ook tot uiting in de proefveldresultaten. Zo combineren de rassen Giulio (FAO 190), Megusto (FAO 220) en Genialis (FAO 230) een tijdig rijpe korrel met een hoge korrelopbrengst en uitstekende landbouwkundige eigenschappen. Dit maakt dat deze rassen bij uitstek geschikt zijn om te oogsten als droge korrelmaïs. Giulio past door de vroegrijpheid heel goed op bedrijven in Noord-Nederland en West-België. Megusto en Genialis kunnen het beste gezaaid worden in de rest van Nederland en België.

De hoge korrelmaïsprijzen zijn een grote opsteker en maken dat de rendementen op de meeste velden meer dan uitstekend zijn. Voor veel telers is dat dit jaar de reden om te kiezen voor een gemakkelijke teelt als korrelmaïs.

Wilt u meer informatie over de teelt van korrelmaïs of over het voor u meest geschikte maïsras? Neem dan contact met uw regionale KWS-adviseur of kijk op www.kws.com/nl!