Een hogere voederwaarde uit eigen maïs en de silo tot de rand gevuld

KWS Boost maïsrassen

Een hogere voederwaarde uit eigen maïs en de silo tot de rand gevuld. Dat kan worden gerealiseerd met de maïsrassen EnergyBoost en SiloBoost, twee bijzondere productgroepen binnen Seed2FEED-maïs. Met de verschillende rassen die onder deze groepen vallen, kunnen de voerkwaliteit, de energie-inhoud en de algehele efficiëntie versterkt worden, afhankelijk van de individuele omstandigheden.

EnergyBoost: meer melk van eigen bodem

Bij de EnergyBoost-maïsrassen KWS Nevo, KWS Emporio en KWS Arturello ligt de nadruk op de voederwaarde. EnergyBoost-maïs zorgt voor een hoge energiewaarde in het rantsoen, wat zich vertaalt naar een indrukwekkende energieboost voor het vee. Zo wordt een hogere melkproductie met voer van eigen bodem gerealiseerd. De EnergyBoost-rassen zijn zeer geschikt voor telers met een hoog aandeel gras in het rantsoen en de behoefte aan maïs met een hoge zetmeelconcentratie (voederwaarde).

De belangrijkste voordelen van EnergyBoost-maïsrassen:

 • Een hogere voederwaardeopbrengst (korrelopbrengst), een extra energieboost voor de melkproductie
 • Een evenwichtige vertering van het rantsoen door het aanbod van goed verteerbaar zetmeel uit maïs
 • Meer melk dankzij een hogere energieopbrengst uit eigengeteeld voer
 • Een betere voerkwaliteit door een hogere energieconcentratie in het eigengeteeld voer.

 

De EnergyBoost-rassen in beeld

KWS Nevo
Voor vroegrijpheid op z’n best.

 • FAO 180
 • Ultravroeg/zeer vroeg
 • Hoge korrelopbrengst
 • Gezonde restplant

Meer informatie

KWS Emporio
De heerser van het veld.

 • FAO 215
 • Vroeg
 • Hoogste korrelopbrengst in het vroege segment
 • Goede landbouwkundige eigenschappen

Meer informatie

KWS Arturello
Barstend van energie.

 • FAO 240
 • 100 procent dent
 • Zeer hoge voederwaardeopbrengst uit korrel en plant
 • Zeer goede landbouwkundige eigenschappen

Meer informatie

KWS EnergyBoost Maïs - Meer melk van eigen bodem

SiloBoost: uw silo tot de rand gevuld

Waar bij de EnergyBoost-rassen meer energie en eiwit in het gewas aanwezig is, kenmerkt het SiloBoost-ras KWS Curacao zich door de hoge drogestofopbrengst. Met SiloBoost-maïs is de silo zo tot de rand gevuld. Dit maakt SiloBoost-maïs ideaal voor telers met een hoog aandeel maïs in het rantsoen en een hoge ruwvoerbehoefte.

De belangrijkste voordelen van SiloBoost:

 • Het is veelzijdig inzetbaar, uitstekend geschikt voor zowel silomaïs, als MKS, CCM en korrelmaïs
 • Een 5,5 procent hogere voederwaardeopbrengst, meer opbrengst dan andere maïsrassen
 • Een hoge energieconcentratie in het rantsoen dankzij exceptionele voederwaardeopbrengsten.
   

SiloBoost-ras in beeld

KWS Curacao
De meest multifunctionele maïs.

 • FAO 210
 • Zeer goede voederwaardeopbrengst uit korrel en plant
 • Zeer snelle grondbedekking
 • Stevige en zeer vroege kwaliteitsmaïs

Meer informatie

Seed2FEED: optimaal voer van eigen bodem met Boost-rassen

Met Seed2FEED kunnen de kosten voor veevoeding op het melkveebedrijf aanzienlijk verlaagd worden door de teelt van het voer op het eigen bedrijf te optimaliseren. Het Seed2FEED-concept, in combinatie met Farmdesk, maakt het mogelijk om zelfstandig een grondige en onafhankelijke evaluatie van de gewasopbrengst en rantsoenering uit te voeren, rekening houdend met de specifieke kenmerken en behoeften van het bedrijf. 

Door inzicht te krijgen in de huidige situatie wordt direct duidelijk op welke punten nog winst te behalen is. Zo kan een kleine aanpassing in het teeltplan, bijvoorbeeld door een gewas te vervangen door een Boost-maïsras, al leiden tot voerkostenverlaging en/of verhoging van de melkproductie.

Meer informatie over Seed2FEED en de Boost-maïsrassen? 

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact op met uw regionale KWS-adviseur.