Geen bespuiting met glyfosaat nodig na de teelt van Snelle Lente Rogge!

De chemische vernietiging van het gangbare vanggewas met glyfosaat staat onder druk. Snelle Lente Rogge laat na de oogst van het gewas en de daaropvolgende grondbewerking nauwelijks hergroei zien. Een bespuiting met glyfosaat is dan ook niet nodig. Dit spaart het milieu en bespaart u geld!

Om het vanggewas op het vlak van de benutting van water en nutriënten geen concurrent van de maïs te laten zijn, dient het vanggewas in het voorjaar tijdig vernietigd te worden. De chemische vernietiging van het ‘ouderwetse’ vanggewas met glyfosaat staat echter onder druk.
Het alternatief, de mechanische vernietiging kost tijd, diesel en daarmee geld. Snelle Lente Rogge laat na de oogst van het gewas en de daaropvolgende grondbewerking nauwelijks hergroei zien. Dit betekent dat het aanwezige vocht en de nutriënten volledig ten gunste komen van het volg- en hoofdgewas maïs, die na de oogst van Snelle Lente Rogge gezaaid wordt. Ook dit is een groot voordeel van het gebruik van Snelle Lente Rogge als vanggewas ten opzichte van andere gangbare vanggewassen.

Na de oogst van Snelle Lente Rogge moet zo snel mogelijk begonnen worden met de grondbewerking en zaaibedbereiding voor de zaai van maïs. Dit is enerzijds nodig om geen groeidagen te verliezen en daarmee het groeiseizoen van de maïs ten volle te benutten.

Snelle Lente Rogge is geen vanggewas dat geld kost, maar is een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs dat juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van in de korrel tijdig rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare.
Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik. Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers van het afgelopen jaar is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent.

Meer informatie over de teelt van Snelle Lente Rogge is te vinden op de KWS-Facebookpagina en op: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge/.