Groeizaam weer voor Snelle Lente Rogge!

In een winter die eigenlijk geen winter genoemd kan worden, zien we momenteel in de praktijk de goede stand van Snelle Lente Rogge. We moeten ons, mogelijk als gevolg van de klimaatverandering, erop instellen dat winters milder en zomers mogelijk droger worden. Juist als gevolg van droogte tijdens het groeiseizoen, waardoor grasopbrengsten tegenvallen, is de oogst van Snelle Lente Rogge zo welkom. 

Dat is over de afgelopen drie jaar de ervaring van menig teler. Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride-roggeveredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veebedrijf voor zijn noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.

Al vroeg in april hoge drogestof- en eiwitopbrengsten

Snelle Lente Rogge is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen door meer uitstoeling en een snellere lengtegroei dan de traditionele snij- of bladrogge. Bij de oogst in april kunnen wel drogestopbrengsten tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare worden behaald.

Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof ligt het percentage ruw eiwit van het verse product bij de oogst tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 euro. 

Bemest nu snel bij 

Om een goede opbrengst en kwaliteit te realiseren is een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst. Vanaf half februari tot begin maart kan deze aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten.

Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal het in de meeste gevallen om 50 tot 80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert. 

Wilt u meer informatie over de teelt van Snelle Lente Rogge? Kijk dan op onze website of bespreek het met uw KWS-adviseur