Heeft u ook de Snelle Lente Rogge al zien staan?

De perfecte combinatie van vanggewas en eiwitproducent tussen twee teelten maïs

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door de uitspoeling van reststikstof op maïspercelen te verminderen, en tegelijkertijd levert de oogst vroegtijdig in het voorjaar veel droge stof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.
Dit is te realiseren door de teelt van meer tijdig rijpe maïs om het vanggewas vroeg genoeg te kunnen zaaien, om zodoende ook daadwerkelijk en zeer effectief de aanwezige reststikstof te kunnen vangen.

Zeer geschikte maïsrassen voor de teelt in combinatie met Snelle Lente Rogge zijn onder andere: Autens, Prixdor, Megusto en Benedictio. Dit en in de wetenschap dat door klimaatverandering de winters milder worden, maakt dat er ruimte ontstaat om succesvol een gewas tussen twee teelten maïs te verbouwen. Dit is duidelijk te zien op de verschillende percelen met Snelle Lente Rogge. Het gewas staat er zeer goed bij!

Vroeg in het voorjaar al veel drogestof- en eiwitopbrengst

Snelle Lente Rogge, dat speciaal ontwikkeld is als voedergewas, is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen. Uit metingen en wegingen is gebleken dat bij een oogst omstreeks half april drogestofopbrengsten gerealiseerd worden tussen tussen 4000 en 5000 kg per hectare. Dit is in groeistadium 37/49, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april.
De opbrengsten liggen daarmee beduidend hoger dan de traditionele snijrogge, triticale en Italiaans raaigras. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, ligt het ruweiwitpercentage van het verse product tussen de 15 en 18 procent. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 euro.

Bijbemesten om opbrengst en kwaliteit te halen

Om 4000 tot 5000 kg ds met een eiwitpercentage van 15-18 procent te behalen is een aanvullende bemesting in het vroege voorjaar tussen 15 februari en 15 maart met 50 kg tot 100 kg stikstof (afhankelijk van de bodemvoorraad), aangevuld met zwavel, gewenst.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over de teelt en het gebruik van Snelle Lente Rogge is te vinden op www.kwsmaiszaad.com of te verkrijgen bij uw eigen regionale KWS-adviseur.