Herken de onkruiden op uw maïsperceel voor een tijdige en juiste bestrijding

Een tijdige en juiste onkruidbestrijding in maïs is heel belangrijk. Onkruiden op maïspercelen zorgen voor concurrentie met de maïs op het vlak van benutting van vocht en nutriënten.

Ook kunnen percelen met een grote onkruiddruk overwoekerd worden en kunnen de maïsplanten letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen te staan, waardoor in extreme gevallen opbrengstderving te verwachten is.

Online tool ‘Onkruidherkenning’

Om u als maïsteler te helpen met de determinatie van de op uw maïsperceel aanwezige onkruiden, is de tool ‘Onkruidherkenning’ ontwikkeld.
Deze tool is te vinden op de gratis te downloaden KWS-Maïsmanager App of via:
www.kws-maismanager.nl/tools/onkruidherkenning/  
Met behulp van deze tool kunt u uw leverancier en/of loonwerker tijdig inseinen over de op uw perceel aanwezige onkruiden en het stadium waarin deze onkruiden zich bevinden. Dit geeft uw leverancier en/of loonwerker de mogelijkheid om een onkruidbestrijdingsadvies op maat te maken, zodat de onkruiden op uw maïsperceel effectief bestreden worden.

Mocht u meer informatie willen hebben over het gebruik van de KWS-Maïsmanager App, dan kunt daarvoor ook altijd terecht bij uw regionale KWS-maïsadviseur.