Het beste vanggewas na maïs? Snelle Lente Rogge!

Snelle Lente Rogge is als hybride rogge een innovatieve ontwikkeling van KWS. Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn door de uitspoeling van reststikstof op maïspercelen te verminderen en tegelijkertijd levert de oogst vroegtijdig in het voorjaar veel droge stof en eiwit op.

Het voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee bent u minder afhankelijk van externe eiwitbronnen. De enige echte Snelle Lente Rogge is bij zaai duidelijk herkenbaar, omdat het in de kenmerkende oranje KWS-verpakking wordt geleverd.

Kijk naar de voordelen van Snelle Lente Rogge voor uw bedrijf in onderstaande video:

Meer informatie over de teelt of de levering van Snelle Lente Rogge is te verkrijgen via: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge of bij uw eigen KWS-adviseur: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/contact/.