Het ideale moment om de Snelle Lente Rogge te bemesten komt eraan

Bemesten
Bemesten

In de basis is Snelle Lente Rogge een unieke hybride rogge, speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Maar het is ook in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om half april al 4.000 tot 5.000 kg drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15-18% te behalen. 

Bemest nu snel 

Om dit eiwitpercentage te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst. De meeste Snelle Lente Rogge is als vanggewas na de oogst van maïs vóór 1 oktober is gezaaid, daarom staat op de meeste percelen de Snelle Lente Rogge geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden.

Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal in de meeste gevallen het om 50-80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast kan het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg brengen.

Zwavel naast stikstof

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemesten in welke vorm?

De meest gangbare manier van bemesten is met een kunstmeststrooier een minerale stikstof-zwavelmeststof strooien, zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?

Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel of mail dan met uw regionale KWS-adviseur. U vindt zijn contactgegevens op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact.

Meer informatie over Snelle Lente Rogge kunt u ook hier vinden.