Het ideale moment om de Snelle Lente Rogge te bemesten komt eraan

Afbeelding1.jpg

Snelle Lente Rogge kan in het vroege voorjaar zeer snel groeien en half april al 4.000 tot 5.000 kg drogestofopbrengst behalen met een eiwitpercentage van 15-18%. En dat terwijl het in de basis een unieke hybride rogge is die speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs. Om deze resultaten te behalen is er wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst.

Bemest nu snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

De meeste Snelle Lente Rogge is als vanggewas na de oogst van maïs vóór 1 oktober gezaaid en staat daarom op de meeste percelen geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden.

Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, aangevuld met zwavel per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal het in de meeste gevallen om 50 tot 80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert. 

Bekijk onze video en kom alles te weten over het bemesten van Snelle Lente Rogge.

Bemestingstijdstip afhankelijk van de bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast kan het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweegbrengen.

Zwavel naast stikstof

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.
 

Afbeelding3.jpg

Bemesten in welk vorm?

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavelmeststof zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?

Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel of mail dan met uw regionale KWS-adviseur. 

Meer informatie over Snelle Lente Rogge kunt u ook vinden op: www.kwsmaiszaad.com/nl/products/snelle-lente-rogge.