Het is tijd om Snelle Lente Rogge te bemesten

Bemesten Snelle Lente Rogge

Waar Snelle Lente Rogge om de beste resultaten te behalen idealiter tussen 15 februari en begin maart bemest moet worden, is dat dit jaar op weinig plekken nog gelukt. Het zijn de natte weersomstandigheden die zorgen voor een slechte draagkracht van de bodem en daarmee roet in het eten gooien. 

Met (hopelijk) drogere weersomstandigheden op komst, is het nu tijd om komende weken uw gewas Snelle Lente Rogge te voorzien van aanvullende bemesting. 

4.000 tot 5.000 kg droge stof 

Snelle Lente Rogge onderscheidt zich als hybride winterrogge van traditionele rogge door zijn vlotte kieming en begingroei (ondergronds en bovengronds). Dit resulteert in het succesvol vangen van reststikstof, waardoor nitraatuitspoeling zoveel mogelijk beperkt wordt. De hybride winterrogge, die speciaal ontwikkeld is als voedergewas, zorgt door zijn goede worteling bovendien voor een verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Snelle Lente Rogge is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en kan daardoor half april al 4.000 tot 5.000 kg droge stof met een eiwitpercentage van 15 tot 18 procent opleveren. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen de 640 en 950 kg eiwit per hectare. Om deze resultaten echter te behalen is het aanbrengen van een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen op het juiste moment noodzakelijk.

Bekijk de video over het bemesten van Snelle Lente Rogge. 

Bepaal het juiste bemestingstijdstip 

Als de omstandigheden van uw perceel goed zijn, dan is het aan te raden om het gewas zo snel mogelijk na 15 februari te bemesten. Kijk hierbij wel altijd goed naar de bodemgesteldheid. Besluit u toch te bemesten terwijl de condities van uw perceel door bijvoorbeeld regenval niet optimaal zijn, dan kan spoorvorming leiden tot structuurschade. Dat heeft gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het gewas en de opbrengst. Aangezien we de afgelopen weken te maken hebben gehad met natte periodes, is het ideale moment om Snelle Lente Rogge te bemesten enkele weken opgeschoven. Nu de weersomstandigheden langzaam beter lijken te gaan worden, is het raadzaam zo snel mogelijk een geschikt moment te bepalen om uw perceel met Snelle Lente Rogge te voorzien van bemesting.

Stikstof- en zwavelbemesting

Het advies is om ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof, per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal het in de meeste gevallen om 50 tot 80 kg gaan. De praktijk heeft geleerd dat ook dit goede resultaten oplevert. Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is daarnaast een aanvullende zwavelbemesting van 10 tot 15 kg gewenst om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Wanneer niet bemesten?

Heeft u Snelle Lente Rogge alleen als vanggewas gezaaid en niet als gewas, met de bedoeling dit in het voorjaar als foerage te oogsten, dan is een stikstof- en zwavelbemesting vanzelfsprekend niet nodig. 

Heeft u vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?

Neem dan contact op met uw KWS-adviseur of lees meer over Snelle Lente Rogge op de KWS-website