Hoe zorgt u voor een goede beginontwikkeling van uw maïs?

Een goed zaaibed zorgt voor een goede water- en luchthuishouding en stimuleert een snelle opwarming van de zaaihorizont. Met de droge zomer van 2018 nog vers in ons geheugen is het meer dan ooit belangrijk om de bodemvochtigheid goed in de gaten te houden. 

Vanwege het fosfaatbemestingsverbod op derogatiebedrijven is een goed zaaibed nog belangrijker. Door het ontbreken van de zogenaamde ‘startfosfaat’ is een snelle opwarming van de grond, en daarmee een vlotte kieming van het zaad en een goede beginontwikkeling van het jonge plantje, cruciaal!

Aantal bewerkingen beperken

Om dit te bereiken dient de zaaihorizont los en kruimelig en de ondergrond zonder verdichtingen te worden klaargelegd. Het is meer dan ooit belangrijk om de bodemvochtigheid goed in de gaten te houden. Beperk het aantal bewerkingen van de bouwvoor daarom tot een minimum om verdere uitdroging te voorkomen.