Initio Bird Protect Next Generation: effectieve en veilige maïszaadbehandeling

Initio Bird Protect Next Generatio’ combineert Initio, dat zorgt voor een vlotte kieming en jeugdontwikkeling met een nieuw vogelbeschermingsmiddel. Dit middel geeft een bittere smaak aan het zaad en jonge planten, waardoor vogels het niet oppikken. Daarnaast is het voor wie ermee werkt, ook veiliger, omdat er met een minder schadelijke zaadbehandeling wordt gewerkt.

Onderzoek aan de basis van introductie

Initio Bird Protect Next Generation is uitgebreid en succesvol getest op 250 proefvelden. De combinatie bestaat niet uit gewasbeschermingsmiddelen, maar uit stoffen die door de plant worden opgenomen en zorgen voor een bittere smaak van zaad en kiemplantje. Daardoor laten de vogels de zaden en kiemplanten links liggen.

Proef Initio Bird Protect Next Generation: behandeld versus onbehandeld (uitgepikt)
Proef Initito Bird Protect Next Generation: behandeld versus onbehandeld (uitgepikt)

Veiliger voor wie ermee werkt

Initio Bird Protect Next Generation is absoluut veilig en gebruiksvriendelijk voor de personen die met het maïszaad werken, zoals loonwerkers. Zij worden maximaal beschermd, omdat gewasbeschermingsmiddelen in Initito Bird Protect Next Generation ontbreken.

Maïszaad voorzien van nieuwe behandeling

Wie reeds eerder dit seizoen maïszaad met de bestaande Initito Bird Protect heeft besteld, krijgt deze ook gewoon uitgeleverd. Er zijn daarnaast ook al tienduizend zakken maïszaad voorzien van de nieuwe behandeling. 

Demovelden voor brede introductie

Op een 25-tal locaties in de Benelux worden dit seizoen demovelden ingezaaid met maïsrassen met alleen een standaard behandeling, de huidige Initito Bird Protect en de Initito Bird Protect Next Generation-versie. Zo kunnen telers in mei en juni zelf met eigen ogen het resultaat bekijken.

De nieuwe Initito Bird Protect Next Generation is per direct te bestellen en op korte termijn leverbaar op de rassen Giulio, Papageno, Megusto, Benedictio, Genialis, Haiko en Camillo.

Wilt u meer informatie over deze nieuwe innovatieve maïszaadbehandeling? Neem dan contact op met uw KWS-adviseur. U vindt zijn gegevens op de website.