Investeren in veredeling geeft resultaat

Nieuwe rassen
Nieuwe rassen

De nieuwe Aanbevelende Rassenlijst 2021 is gepubliceerd. Duidelijk is dat de nieuwste maïsrassen op deze lijst door intensieve veredeling weer vroeger, maar ook beter zijn geworden. Vroeger, omdat door selectie op vroegrijpheid van met name de korrel de oogstzekerheid van een rijp gewas nog meer toeneemt. Dit betekent dat het steeds beter mogelijk is om een vanggewas als Snelle Lente Rogge vóór 1 oktober na de oogst van de maïs te zaaien. En beter, omdat de nieuwe rassen in vergelijking met maïsrassen die 15 jaar geleden nieuw op de markt kwamen, 10 tot 15 procent hogere opbrengsten realiseren. 

KWS investeert jaarlijks meer dan 15 procent van de omzet in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe betere rassen en gewassen. Dit doet KWS om bestaansrecht, onafhankelijkheid en continuïteit naar de toekomst toe te verzekeren.

Testen door onafhankelijke proefveldinstanties

KWS is een onafhankelijk familiebedrijf, dat ondertussen al meer dan 160 jaar bestaat. Medewerkers van KWS werken dagelijks met trots en heel veel enthousiasme aan de verbetering van de genetica. Alleen al verspreid over de Benelux zijn er ieder jaar meer dan tien proefveldlocaties waar nieuwe maïsrassen op silomaïs- en op korrelmaïskwaliteiten beoordeeld worden.

Daarbij komt dat voor plaatsing op de rassenlijsten de beste KWS-rassen getest worden door onafhankelijke proefveldinstanties. Zo ook door Wageningen University & Research, afdeling Open Teelten, met als doel een vermelding op CSAR Aanbevelende Rassenlijst.

Vijf maal ‘Aanbevolen’

Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat KWS hofleverancier is van maïsrassen die als nieuw aanbevolen op de Rassenlijst 2021 zijn gekomen. Dit is een prestatie om trots op te zijn en het betekent dat KWS de Nederlandse teler kan bedienen met nog meer rassen die in Nederland onder Nederlandse groeicondities uitgebreid zijn getest.

Zo zijn vijf van de zes rassen snijmais zeer vroeg-vroeg met het predicaat ‘Aanbevolen’ op Rassenlijst 2021 afkomstig van KWS. Het gaat hier om Papageno, Agromilas, Rancador, Saltare en Benefito.

Papageno is een ultravroeg ras met een FAO 200, dat meerdere jaren het onderzoek – dat aan de basis ligt van het Rassenbulletin snijmaïs ultravroeg-zeer vroeg 2021 – met goed gevolg heeft doorlopen.

Veelbelovend: Johaninio

Een veelbelovend maïsras is Johaninio. WUR heeft dit ras ondertussen meerjarig onderzocht als vroeg silomaïsras om in aanmerking te laten komen voor aanbeveling.

Johaninio is het maïsras dat gemiddeld over de afgelopen drie groeiseizoenen in proeven van KWS, naast Agropolis, de beste resultaten heeft laten zien. Johaninio is met FAO 230 echter vroeger, waardoor de oogstzekerheid veel groter is.

Hoge zetmeel- en voederwaardeopbrengsten

Vooruitgang is behaald door hogere korrelopbrengsten. Dat resulteert in hogere zetmeel- en daarmee hogere voederwaardeopbrengsten. Zetmeel is hoog verteerbaar en levert een belangrijke bijdrage in de aanbreng van glucogene energie. Het resultaat daarvan is meer lactose- en daarmee melkproductie.

Ten opzichte van heel veel bekende maïsrassen behalen bovengenoemde maïsrassen al gauw 200 tot 250 euro meeropbrengst per hectare. Kiezen voor goedkopere en vaak onbekende maïsrassen is duurkoop. Verhalen als zouden deze rassen enkel geschikt zijn als korrelmaïs, kunnen naar het rijk der fabelen. Hun vooraanstaande positie op de Aanbevelende Rassenlijst 2021 snijmaïs tonen juist het tegenovergestelde aan. Bij oogst op het juiste moment is de opbrengst van de korrel dominerend in de silomaïsproeven, wat tot uiting komt in hoge drogestof- en voederwaardeopbrengsten. Daarnaast is ook de hoogte van de zetmeelindex een goede indicator van de kwaliteit van het desbetreffende ras.

In de middenvroege groep heeft het maïsras Genialis op Aanbevelende Rassenlijst 2021 heel goed stand kunnen houden, met heel keurige cijfers voor landbouwkundige eigenschappen. Genialis is met een FAO 230 een heel degelijk en betrouwbaar maïsras, dat op basis van de brede ervaring in de praktijk gemiddeld genomen ook beter tegen droogte kan. Bovendien staat Genialis, samen met Megusto, Prixdor, Ricardinio, Kompetens en Autens op de positieve Kopbrandlijst. Dit betekent dat Genialis niet gevoelig is voor een eventuele kopbrandaantasting.

Door selectie op tijdige afrijping (vroegrijpheid) zijn nieuwe maïsrassen steeds beter in staat om, ook rekening houdende met wisselvallige weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen, daadwerkelijk de hoogste drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid te halen. Belangrijk bij de rassenkeuze is het beoordelen van maïsrassen op basis van vroegrijpheid van de korrel en niet op basis van de totale plant.

Het op papier vroege maïsras (lees: ds% totale plant) blijkt in de praktijk vaak later dan verwacht. Een rijpe korrel bepaalt bij moderne maïsrassen het hakselmoment en niet de (rest)plant. Een hoge opbrengst en beste kwaliteit wordt daarnaast ook alleen maar behaald als het gewas in staat is om deze te leveren, dat wil zeggen: voldoende vitaal blijft tot aan de oogst. Vandaar ook dat in de veredeling terecht zoveel aandacht besteed wordt aan restplantgezondheid. Hierbij zijn criteria zoals een onder andere een lage gevoeligheid voor kopbrand en fusariumaantasting, gelet op de scherpe bemestingsnormen, tegenwoordig heel belangrijk.

KWS-maïsrassen zijn met verschillende behandelingen leverbaar:

Tegen kiem- en bodemschimmels

Voor een afdoende bescherming tegen kiem- en bodemschimmels is maïszaad van alle KWS-maïsrassen standaard met REDIGO M behandeld.

Tegen vogelvraat

KWS levert op maïszaad van alle KWS-maïsrassen INITIO BIRD PROTECT

  • Effectief afweermiddel* tegen vogelvraat
  • Bevat alle ingrediënten voor een vlotte kieming en jeugdgroei
     

Lees hier meer informatie over INITIO BIRD PROTECT. 

Tegen ritnaalden

FORCE 20CS** is in 2021 beschikbaar op een aantal speciaal geselecteerde top-maïsrassen van KWS om schade door de ritnaald zoveel als mogelijk tegen te gaan. Om zeker te zijn van levering is het wel belangrijk om vroegtijdig het behandelde maïszaad te bestellen.

* Bevat een gewasbeschermingsmiddel. Gebruik dit veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.             

** Het is belangrijk om, bij het gebruik van maïszaad dat behandeld is met FORCE 20CS, de nodige persoonlijke beschermingsmaatregelen te nemen.  

Kies bij de maïsrassenkeuze voor het komende seizoen dan ook bewust voor maïsrassen die zich in proeven, op rassenlijsten en in de praktijk op uitgebreide schaal hebben bewezen. Vraag voor aankoop altijd naar officiële proefveldresultaten op basis van de CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2021 om zeker te zijn dat u waar krijgt voor uw geld.

Wilt u meer informatie over KWS of over haar producten? Neem dan contact op met uw KWS-adviseur