Last van builenbrand in maïs? Kies dan voor rassen met een goede resistentie!

Builenbrand
Builenbrand in mais

Afgelopen seizoen is meer builenbrand (Ustilago maydis) in maïs geconstateerd. Het is de meest opvallende schimmelziekte. De eerste symptomen treden soms al op in het 4-5 bladstadium.

De sporen van de builenbrandschimmel overleven en blijven achter in de grond. Juist onder (te) droge omstandigheden, waarbij het maïsgewas door vochttekort of beschadiging door hagel of machines onder ‘stress’ komt te staan, kan aantasting optreden door verplaatsing van de sporen door de wind. Ook insecten, waaronder de fritvlieg, kunnen verspreiding veroorzaken.

Gevoeligheid van het ras

Juist in extreme jaren, waarin sprake is van een abrupte overgang van een droogteperiode naar voldoende neerslag, treedt heel vaak aantasting van de stengel en/of kolf op. De mate van aantasting is, naast de toestand van het gewas, ook afhankelijk van de mate van gevoeligheid van het gezaaide ras. Daar waar de kolf deels of geheel in zogenaamde brandbuilen is omgezet, kan opbrengstderving en minder voederwaarde optreden.
Bij ernstige aantasting kan ook de houdbaarheid van kuilen verminderen. Meerdere voederproeven hebben aangetoond dat met builenbrandsporen vervuilde kuilen geen negatief effect hebben op de gezondheid en de prestaties van rundvee. Zo wordt in Mexico de schimmel zelfs voor culinaire gerechten gebruikt.

Juiste maïsrassenkeuze is de oplossing

De beste oplossing om  aantasting met builenbrand zoveel mogelijk te voorkomen is een gerichte maïsrassenkeuze. Daarnaast moet er voldoende worden bemest en is het belangrijk om zoveel mogelijk beschadiging van het gewas tijdens bespuiting(en) en/of schoffelen te voorkomen.
Rassen met een bewezen goede resistentie tegen builenbrand zijn oner andere STABIL, BENEDICTIO, HAVELIO, KOMPETENS, GENIALIS, RONALDINIO, TORRES, FIGARO en KALIDEAS.

Vraag uw maïsrassenleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over deze rassen.