Maak een bemestingsbalans voor maïs

Een bemestingsbalans die voorafgaand aan het nieuwe seizoen is gemaakt, levert de inzichten op die nodig zijn voor bijvoorbeeld aanvulling met kalium. De tool ‘Bemestingsbalans’ is daarbij een handig hulpmiddel.

Er moet gestreefd worden naar voldoende aanvoer en beschikbaarheid van voedingsstoffen, omdat het maïsgewas nutriënten aan de bodem onttrekt.  

Handige tool

De tool ‘Bemestingsbalans’ op de website www.kws-maismanager.nl/tools/bemestingbalans of op de KWS-maismanager App is daarbij een heel handig hulpmiddel. Op basis van de te verwachten drogestofopbrengst en mestgift, zowel organisch als mineraal, kan worden beoordeeld of er mogelijk kalium bijbemest moet worden.

Daarbij wordt ook rekening gehouden met een zekere nalevering vanuit de bodem door mineralisatie. Verder kan aangegeven worden of er gebruik wordt gemaakt van een groenbemester.