Maïskuilen 2023, terugblik op een topjaar

Geesteren, 04-07-2023-125.jpg

Het verschil met vorig jaar (2022) kan niet groter zijn. De maïs stond toen, door gebrek aan vocht op de juiste momenten, op veel plaatsen te verdrogen. Hierdoor werden over het algemeen droge kuilen geoogst met een relatief laag zetmeelgehalte, hoge NDF en relatief lage VCOS-waarden. 

Op plaatsen waar beregend kon worden, viel het nog enigszins mee, maar veel maïs moest in 2022 noodrijp geoogst worden. Gemiddeld genomen spreken we voor het jaar 2022 over een zetmeelgehalte van 345 gram, waarbij er uitschieters waren van 300 tot 370 gram.

Diegenen die ruimte hadden in hun ruwvoer hebben een deel van hun maïs als MKS of CCM geoogst of kochten extra maïs op stam aan om zo het zetmeelgehalte te compenseren. Voor veel veehouders was het dus lastig melken. Veel krachtvoer en/of bijproducten moesten extra worden aangekocht om het rantsoen kloppend te maken. Zelfs dan was het soms nog moeilijk om een hoge productie te behalen én te behouden. Bij een aantal veehouders was daarnaast de maïs al snel op, waardoor er gerekend moest worden met minder maïs in het rantsoen of maïs uit de kuil aangekocht moest worden.

Dit jaar zien we het echte potentieel van onze silomaïs terug

Voldoende vocht en warmte blijven onmisbaar voor de maïsteelt. Als we kijken naar de analyses van dit jaar, dan zien we dat het zetmeelgehalte beduidend hoger ligt, namelijk op 375 tot 430 gram. Hierbij zien we ook een lagere NDF en hogere VCOS-waarden. De maïs kon in goede omstandigheden geoogst worden en de opbrengst was over het algemeen een stuk hoger dan vorig jaar. Op veel plaatsen was de silo zelfs te klein om alle maïs in te kuilen en werd opnieuw gekozen om een deel van de maïs al te oogsten al MKS of CCM. 

Let op bij de overgang van oude naar nieuwe maïs 

Bij nieuwe ingekuilde maïs is het zetmeel de eerste maanden een stuk bestendiger dan oude maïs. Naarmate de tijd verstrijkt, zal de korrel zachter worden en meer onbestendig zetmeel bevatten.

Bestendig zetmeel is goed voor de koe, maar overmaat schaadt. Het aandeel bestendig zetmeel wordt niet verwerkt in de pens, maar op darmniveau. Als te veel bestendig zetmeel wordt gevoerd, komt dit in de dikke darm, waardoor darmverzuring kan optreden. Het voeren van teveel onbestendig zetmeel geeft echter weer risico op pensverzuring. 

Je ziet hierin dan ook een verschil met flint x dent en dent x dent rassen. Flint x dent zal in het begin van inkuilen een hoger aandeel bestendig zetmeel bevatten dan dent x dent. Houd dus rekening met deze zaken als u overgaat van een oude maïskuil naar een nieuwe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regionale KWS-adviseur.